14 mar 2014 06:00

07 jan 2015 09:53

Bostadsföretag riskerar vite

En fastighetsägare med flera hyreshus i Falköping hotas nu av vite för att inte ha utfört radonmätningar i sju olika fastigheter. Miljönämnden östra Skaraborg begär att Mark- och miljödomstolen dömer ut ett vite om 35 000 kronor.

– Här har man inte ens tagit tag i saken och då är vitet motiverat, säger ordföranden Torbjörn Bergman (M)

En fastighetsägare med flera hyreshus i Falköping hotas nu av vite för att inte ha utfört radonmätningar i sju olika fastigheter. Miljönämnden östra Skaraborg begär att Mark- och miljödomstolen dömer ut ett vite om 35 000 kronor.

– Här har man inte ens tagit tag i saken och då är vitet motiverat, säger ordföranden Torbjörn Bergman (M)