17 mar 2014 21:44

23 jan 2015 15:40

"Vi har haft en bra dialog med handeln"

Det har blivit trångt i trafiken vid Ållebergs center när både handeln och Vindängens förskola expanderat. Därför bygger kommunen nu en rondell i korsningen Hollendergatan - Lönnerbladsgatan.

– Alla inblandade har varit överens om att det behövs, säger Håkan Gustafsson, projektledare på kommunen.

Stadsbyggnadskontoret har gjort trafikmätningar och trafiksimulering för olika alternativ. Rondellförslaget ska ha gett den mest gynnsamma effekten på trafikflödet.

Till rondellen ansluts även Bengt Heljesgatan och infarten till Vindängens skola och förskola. Det blir också ett förhöjt övergångsställe för att höja säkerheten för de som ska korsa Hollendergatan.

– Vi har haft en eller två olyckor mellan cykel och bil på en av tvärgatorna från skolan. Det finns de som har varit tveksamma att släppa barnen på egen hand. Nu gör vi en trafiksäker lösning.

Omledningsväg

Under tiden arbetena pågår så leds trafiken på Hollendergatan runt arbetsplatsen med start 24 mars. En tillfällig anslutning till Ålleberg Center kommer också att anläggas från Warodells väg. Ett förslag som ska ha kommit fram i dialogen mellan kommunen och handlarna.

– Vi hade ett informationsmöte för tre veckor sedan med dem där vi fick många bra ideer som vi tog till oss.

Kommunen bygger rondellen i egen regi och väntas kosta 5 miljoner kronor.

– Det gör att vi sluppit gå ut med upphandling och får en större kontroll.

Konsultarvode för projektering utgör cirka tio procent, motsvarande 500 000 kronor.

I mitten av augusti väntas rondellen stå klar.

– Alla inblandade har varit överens om att det behövs, säger Håkan Gustafsson, projektledare på kommunen.

Stadsbyggnadskontoret har gjort trafikmätningar och trafiksimulering för olika alternativ. Rondellförslaget ska ha gett den mest gynnsamma effekten på trafikflödet.

Till rondellen ansluts även Bengt Heljesgatan och infarten till Vindängens skola och förskola. Det blir också ett förhöjt övergångsställe för att höja säkerheten för de som ska korsa Hollendergatan.

– Vi har haft en eller två olyckor mellan cykel och bil på en av tvärgatorna från skolan. Det finns de som har varit tveksamma att släppa barnen på egen hand. Nu gör vi en trafiksäker lösning.

Omledningsväg

Under tiden arbetena pågår så leds trafiken på Hollendergatan runt arbetsplatsen med start 24 mars. En tillfällig anslutning till Ålleberg Center kommer också att anläggas från Warodells väg. Ett förslag som ska ha kommit fram i dialogen mellan kommunen och handlarna.

– Vi hade ett informationsmöte för tre veckor sedan med dem där vi fick många bra ideer som vi tog till oss.

Kommunen bygger rondellen i egen regi och väntas kosta 5 miljoner kronor.

– Det gör att vi sluppit gå ut med upphandling och får en större kontroll.

Konsultarvode för projektering utgör cirka tio procent, motsvarande 500 000 kronor.

I mitten av augusti väntas rondellen stå klar.

  • Rikard Jansson