19 mar 2014 17:45

23 jan 2015 15:40

Stenstorps föräldraförening kräver mer ekologisk mat i skolan

En grupp i Stenstorps föräldraförening har sedan i höstat haft regelbundna möten om kosten i skolan. Falköpings kommun som är en CittaSlow kommun värnar om närproducerade råvaror och ekologisk kosthållning uppfyller inte de nationella mål om ekologisk kost som regeringen fastslog 2006.

I Falköpings kommun är det endast kaffe, bananer och mjölk som är ekologiska. Föräldragruppen i Stenstorp som består av Kerstin Schönborg, Sofia Fahlgren, Susanne Gegerfelt och Maria Björk som tycker att man måste se över kommunnes val av råvaror till de kommunala köken. Man har pratat med andra kommuner till till exempel Lunds kommun som redan 2012 hade som mål att ha 40 procent ekologiska livsmedel. Vissa skolor inom Lunds kommun har angett att de klarat en andel på 90 procent.

Anita Broddson som är kostchef i Klippans kommun är en annan person man haft kontakt med. Hon har fått pris för sina insatser inom inköpshantering av livsmedel och dess miljöpåverkan. Att vara med i hela processen är grundtanken. Detta är möjligt utan att ge vika på kvalité till oförändrat pris och med råvaror som fått mindre dos av kemikalier och bekämpningsmedel.

– Vill man så kan man verkar det som, eftersom andra kommuner lyckats att göra detta inom sin budget, säger Maria Karlsson.

”Ekologisk satsning för dyr”

Gruppen har varit med på ett möte med representanter för kommunen och olika partier på Ållebergsgymnasiet. De ställde sig överraskade till det faktum att det fanns ett nationellt mål. Kostchefen på Falköpings kommun menade att en för stor ekologisk satsning skulle bli för dyr.

Föreningen vill att man ska lägga sig på ett högre plan med uppmärksamhet till en mer hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers.

– Man måste införa en helhetsyn och ett kritiskt tänkande. Andra kommuner har lyckats med att välja en större andel ekologiska och närproducerade livsmedel.

Detta har gruppen vänt sig till de politiska partierna med.

I Falköpings kommun är det endast kaffe, bananer och mjölk som är ekologiska. Föräldragruppen i Stenstorp som består av Kerstin Schönborg, Sofia Fahlgren, Susanne Gegerfelt och Maria Björk som tycker att man måste se över kommunnes val av råvaror till de kommunala köken. Man har pratat med andra kommuner till till exempel Lunds kommun som redan 2012 hade som mål att ha 40 procent ekologiska livsmedel. Vissa skolor inom Lunds kommun har angett att de klarat en andel på 90 procent.

Anita Broddson som är kostchef i Klippans kommun är en annan person man haft kontakt med. Hon har fått pris för sina insatser inom inköpshantering av livsmedel och dess miljöpåverkan. Att vara med i hela processen är grundtanken. Detta är möjligt utan att ge vika på kvalité till oförändrat pris och med råvaror som fått mindre dos av kemikalier och bekämpningsmedel.

– Vill man så kan man verkar det som, eftersom andra kommuner lyckats att göra detta inom sin budget, säger Maria Karlsson.

”Ekologisk satsning för dyr”

Gruppen har varit med på ett möte med representanter för kommunen och olika partier på Ållebergsgymnasiet. De ställde sig överraskade till det faktum att det fanns ett nationellt mål. Kostchefen på Falköpings kommun menade att en för stor ekologisk satsning skulle bli för dyr.

Föreningen vill att man ska lägga sig på ett högre plan med uppmärksamhet till en mer hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers.

– Man måste införa en helhetsyn och ett kritiskt tänkande. Andra kommuner har lyckats med att välja en större andel ekologiska och närproducerade livsmedel.

Detta har gruppen vänt sig till de politiska partierna med.

  • Robert Löfgren