20 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Hantverkare rangordnades i kommunens ramavtal

Hantverksskicklighet, hålla tiden och att vara lyhördhet för vad beställaren vill ha. Det har varit viktiga kriterier när kommunen nu är klara med upphandlingen av ramavtal med lokala hantverkare.

Kommunen är precis klara med upphandlingen av hantverkstjänster från och med 1 mars till och med år 2016. Nytt upplägg den här perioden är att avtalen rangordnas.

– Man tecknar ett ramavtal för vart och ett av områdena, skriver Pär Gunnarsson, upphandlingsstrateg på Falköpings kommun i ett pressmeddelande.

Till varje kategori väljer flera leverantörer i den mån kommunen anser att det behövs. Man tillfrågar sedan den som är rangordnad först, och går sedan nedåt i listan.

”Anbud vid större projekt”

När avtalet går ut 2016 kan en förlängning vara aktuell genom en förnyad konkurrensutsättning. När ett större projekt är aktuellt kan man också göra en förnyad konkurrensutsättning inom respektive genre där alla de rangordnade och avtalade företagen kan lämna anbud på arbetet tillägger kommunen.

Det var 53 leverantörer som lämnade in 58 anbud, ungefär det intresset som kommunen säger sig ha förväntat.

Hantverkstjänsterna har indelats i byggnadsarbeten, markarbeten, rör, ventilation, el, kylanläggning, måleri, golv och papp, larm- och passagearbeten, glas, plåt och lås.

Kommunen är precis klara med upphandlingen av hantverkstjänster från och med 1 mars till och med år 2016. Nytt upplägg den här perioden är att avtalen rangordnas.

– Man tecknar ett ramavtal för vart och ett av områdena, skriver Pär Gunnarsson, upphandlingsstrateg på Falköpings kommun i ett pressmeddelande.

Till varje kategori väljer flera leverantörer i den mån kommunen anser att det behövs. Man tillfrågar sedan den som är rangordnad först, och går sedan nedåt i listan.

”Anbud vid större projekt”

När avtalet går ut 2016 kan en förlängning vara aktuell genom en förnyad konkurrensutsättning. När ett större projekt är aktuellt kan man också göra en förnyad konkurrensutsättning inom respektive genre där alla de rangordnade och avtalade företagen kan lämna anbud på arbetet tillägger kommunen.

Det var 53 leverantörer som lämnade in 58 anbud, ungefär det intresset som kommunen säger sig ha förväntat.

Hantverkstjänsterna har indelats i byggnadsarbeten, markarbeten, rör, ventilation, el, kylanläggning, måleri, golv och papp, larm- och passagearbeten, glas, plåt och lås.

  • Rikard Jansson