20 mar 2014 19:15

23 jan 2015 15:40

Pia Bengtsson Melin fick Fornminnesföreningens stipendium

Det är Pia Bengtsson Melin från Uppsala som i år får Västergötlands Fornminnesförenings forskningsstipendium på 50 000 kronor. Detta för hennes högaktuella forskningsprojekt om de nyligen upptäckta och nu konserverade romanska målningarna i Marka kyrka.

Det var en enig styrelse som beslutade att tilldela priset till den filosofie doktorn och detta räcktes över i onsdags på plats i Marka kyrka.

– Nu kan jag helhjärtat satsa på fortsatta forskningen om målningar, säger Pia Melin när hon tog emot priset.

Stipendiet delades ut av Ragnar Sigsjö, fornminnesföreningens ordförande på plats i Marka kyrka. På plats fanns även professor emeritus Jan Svanberg som berättade om de mycket ovanliga målningsfynden från medeltiden.

Konstverken har en fantastiska historia och är mycket välbevarade efter 800 år. Som värdig inramning fick besökarna även höra smakprov på medeltida gregoriansk sång à capella av Annika Lagerquist. Kyrkoherden Jonas Hagström höll predikan som handlade mycket om kyrkans gamla målningar och om hur viktigt det är att kyrkan återigen blir en plats där alla ska kunna känna sig välkomna och kunna söka stöd och inte vara en kall och skrämmande plats där gud ställer krav på människorna.

– Fint kunna ta tillbaka målningarna i skick som de var i förr, säger Jonas Hagström.

Ragnar Sigsjö frågade sig om vi kommer att lämna spår efter oss med tanke på alla digitala bilder i dagens samhälle.

– Om 800 år kommer ens någon veta om att vi har varit här? Var vi än går i dag så har vi bilder omkring oss men på medeltiden var det inte så. Då var kyrkan en fantastisk samlingsplats med saker som man inte kunde se någon annanstans.

Det var en enig styrelse som beslutade att tilldela priset till den filosofie doktorn och detta räcktes över i onsdags på plats i Marka kyrka.

– Nu kan jag helhjärtat satsa på fortsatta forskningen om målningar, säger Pia Melin när hon tog emot priset.

Stipendiet delades ut av Ragnar Sigsjö, fornminnesföreningens ordförande på plats i Marka kyrka. På plats fanns även professor emeritus Jan Svanberg som berättade om de mycket ovanliga målningsfynden från medeltiden.

Konstverken har en fantastiska historia och är mycket välbevarade efter 800 år. Som värdig inramning fick besökarna även höra smakprov på medeltida gregoriansk sång à capella av Annika Lagerquist. Kyrkoherden Jonas Hagström höll predikan som handlade mycket om kyrkans gamla målningar och om hur viktigt det är att kyrkan återigen blir en plats där alla ska kunna känna sig välkomna och kunna söka stöd och inte vara en kall och skrämmande plats där gud ställer krav på människorna.

– Fint kunna ta tillbaka målningarna i skick som de var i förr, säger Jonas Hagström.

Ragnar Sigsjö frågade sig om vi kommer att lämna spår efter oss med tanke på alla digitala bilder i dagens samhälle.

– Om 800 år kommer ens någon veta om att vi har varit här? Var vi än går i dag så har vi bilder omkring oss men på medeltiden var det inte så. Då var kyrkan en fantastisk samlingsplats med saker som man inte kunde se någon annanstans.

  • Robert Löfgren

Om muralmålningarna i Marka kyrka

”Målningarna i Marka kyrka är ovanliga i sitt slag och saknar egentliga paralleller i övrigt svenskt muralmåleri från denna tiden och är troligtvis utförda av en lokal verkstad. Ett ovanligt drag i målningarna är de väldigt långa och utdragna kropparna i figurscenerna. Det verkar också rimligt att anta att det medeltida målningslagret tillkommit i samband med byggnadsarbeten på kyrkan i början av 1200-talet.”

Källa: Pia Bengtsson Melin, expert Medeltida muralmålningar