26 mar 2014 16:03

23 jan 2015 15:40

Så kan du påverka Megalitcentrumet

En spektakulär byggnad eller jordnära berättelser? Kanske både och? Nu vill kommunen ha in medborgarnas synpunkter på hur Plantis med det framtida megalitcentrumet ska utformas.
– Det ska öka attraktiviteten och stoltheten för vår bygd, säger Alex Bergström (S) i regionens kulturnämnd.

Ett megalitcentrum för att lyfta fram gånggriftskulturen nämndes redan 2001. Några år senare gjorde en konsult en förstudie där det gavs rådet att bygga en spektakulär byggnad på en vacker plats.

– Nu är det är första gången som vi tittar på detta med Västra Götalandsregionen, säger Ulf Eriksson (C).

Regionen vill fungera som en katalysator för att koppla in nationella intressenter och tillsammans har de båda aktörerna satsat 600 000 kronor, där kommunens andel är 400 000 kronor. Båda parter tror att en anläggning kan vara klar 2017-2018, men vad summan då har landat på vill ingen gissa.

– Det har vi inte diskuterat, men goda projekt har alltid finansiering, säger Ulf.

– Det ska byggas etappvis för att skapa en acceptans, säger Alex.

”Byggs på berättelser”

Kommunen vill bygga megalitcentrumet på berättelser.

– Vilken media som det blir, inspelade berättelser, film eller måleri är inte bestämt. Men tanken är att efter man har varit på megalitcentrumet kan åka ut och besöka gånggrifterna.

Redan nu har kommunen fått in 40 förslag via hemsidan.

– Alla är seriösa, säger informatör Sivan Tegnhammar.

Kommunen anordnar en idékväll på Medborgarhuset den 9 april. I juni redovisas förslagen.

Ett megalitcentrum för att lyfta fram gånggriftskulturen nämndes redan 2001. Några år senare gjorde en konsult en förstudie där det gavs rådet att bygga en spektakulär byggnad på en vacker plats.

– Nu är det är första gången som vi tittar på detta med Västra Götalandsregionen, säger Ulf Eriksson (C).

Regionen vill fungera som en katalysator för att koppla in nationella intressenter och tillsammans har de båda aktörerna satsat 600 000 kronor, där kommunens andel är 400 000 kronor. Båda parter tror att en anläggning kan vara klar 2017-2018, men vad summan då har landat på vill ingen gissa.

– Det har vi inte diskuterat, men goda projekt har alltid finansiering, säger Ulf.

– Det ska byggas etappvis för att skapa en acceptans, säger Alex.

”Byggs på berättelser”

Kommunen vill bygga megalitcentrumet på berättelser.

– Vilken media som det blir, inspelade berättelser, film eller måleri är inte bestämt. Men tanken är att efter man har varit på megalitcentrumet kan åka ut och besöka gånggrifterna.

Redan nu har kommunen fått in 40 förslag via hemsidan.

– Alla är seriösa, säger informatör Sivan Tegnhammar.

Kommunen anordnar en idékväll på Medborgarhuset den 9 april. I juni redovisas förslagen.

  • Rikard Jansson