28 mar 2014 16:50

07 jan 2015 09:53

Bristande kunskap på restaurang

En restaurang i Falköping har fått två veckor på sig att utbilda sin personal i livsmedelhantering. Genomförs inte detta riskerar ägaren ett nytt föreläggande nu med ett vite om 5 000 kronor.

Det har Miljöförvaltningen östra Skaraborg beslutat sedan en inspektion visat på brister i personalens kunskaper om hur livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt.

En restaurang i Falköping har fått två veckor på sig att utbilda sin personal i livsmedelhantering. Genomförs inte detta riskerar ägaren ett nytt föreläggande nu med ett vite om 5 000 kronor.

Det har Miljöförvaltningen östra Skaraborg beslutat sedan en inspektion visat på brister i personalens kunskaper om hur livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt.