02 apr 2014 17:50

07 jan 2015 09:54

Falkhage får ersättning av Falköpings kommun

En flera år lång tvist är nu löst. Falköpings kommun ersätter Joanna och Fredrik Falkhage med 600 000 kronor för ett felaktigt bygglov.

Överenskommelsen innebär att kommunen betalar ut 613 000 i skadestånd för det felaktiga bygglovet och de konsekvenser det fick.

Familjen Falkhage fick 2010 bygglov för en utbyggnad av villan i Stenstorp men bygglovet överklagades senare av en granne som kommunens tjänstemän glömt att tillfråga.

Länsstyrelsen upphävde bygglovet och plötsligt var villan ett svartbygge.

Ärendet har varit segdraget och tagit många vändningar, men för att undvika en rättslig tvist mellan parterna har nu alltså en överenskommelse nåtts.

– Vi har full förståelse för den frustration som familjen känner för att denna process dragit ut på tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innebär också att nybygget rivs och återställs i det skick som fastigheten var innan bygglovet beviljades.

I skadeståndet ingår bland annat materialkostnader för återuppbyggnaden.

Överenskommelsen innebär att kommunen betalar ut 613 000 i skadestånd för det felaktiga bygglovet och de konsekvenser det fick.

Familjen Falkhage fick 2010 bygglov för en utbyggnad av villan i Stenstorp men bygglovet överklagades senare av en granne som kommunens tjänstemän glömt att tillfråga.

Länsstyrelsen upphävde bygglovet och plötsligt var villan ett svartbygge.

Ärendet har varit segdraget och tagit många vändningar, men för att undvika en rättslig tvist mellan parterna har nu alltså en överenskommelse nåtts.

– Vi har full förståelse för den frustration som familjen känner för att denna process dragit ut på tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innebär också att nybygget rivs och återställs i det skick som fastigheten var innan bygglovet beviljades.

I skadeståndet ingår bland annat materialkostnader för återuppbyggnaden.

  • Carl Johan Hjerpe