14 apr 2014 17:18

07 jan 2015 10:11

Budgetprocess stred inte mot kommunallagen

Den politiska majoriteten gjorde en tillräcklig beredning inför den kommunala budgeten 2013. Det är slutsatsen sedan Högsta domstolen inte beviljat prövningstillstånd i frågan. Oppositionspartierna, däribland Moderaterna var missnöjda med att inte ha fått ut tillräckligt med underlag från förvaltningarna för att kunna lägga en skuggbudget i den utsträckning de önskat. Lars Elindersson, M anklagade majoritetspartierna S,C och KD för att ha försökt hålla på information. Saken anmäldes till förvaltningsdomstolen som ansåg att majoriteten gjort tillräckligt utifrån kommunallagen. Kammarrätten prövade inte ärendet och nu inte heller Högsta domstolen, vilket gör att förvaltningsdomstolens utslag gäller.

I september 2012 gick M, Fp, Mp, V och Sd ihop med en protestlista där de krävde förvaltningsspecifik information. Detta resulterade i att kommunledningen anordnade en träff tillsammans med ekonomichefen.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson, C och vice ordförande Conny Johansson, S försvarade att nämnderna det året skulle ta ett större eget ansvar med att komma med förslag att hålla budgetramarna. Situationen var ny eftersom förvaltningarna tidigare år hade lämnat en så kallad ja- och nej-lista med olika besparingsförslag som alla partier kunnat ta ställning till.

Den politiska majoriteten gjorde en tillräcklig beredning inför den kommunala budgeten 2013. Det är slutsatsen sedan Högsta domstolen inte beviljat prövningstillstånd i frågan. Oppositionspartierna, däribland Moderaterna var missnöjda med att inte ha fått ut tillräckligt med underlag från förvaltningarna för att kunna lägga en skuggbudget i den utsträckning de önskat. Lars Elindersson, M anklagade majoritetspartierna S,C och KD för att ha försökt hålla på information. Saken anmäldes till förvaltningsdomstolen som ansåg att majoriteten gjort tillräckligt utifrån kommunallagen. Kammarrätten prövade inte ärendet och nu inte heller Högsta domstolen, vilket gör att förvaltningsdomstolens utslag gäller.

I september 2012 gick M, Fp, Mp, V och Sd ihop med en protestlista där de krävde förvaltningsspecifik information. Detta resulterade i att kommunledningen anordnade en träff tillsammans med ekonomichefen.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson, C och vice ordförande Conny Johansson, S försvarade att nämnderna det året skulle ta ett större eget ansvar med att komma med förslag att hålla budgetramarna. Situationen var ny eftersom förvaltningarna tidigare år hade lämnat en så kallad ja- och nej-lista med olika besparingsförslag som alla partier kunnat ta ställning till.