16 apr 2014 17:02

07 jan 2015 10:12

Underkänt betyg blir sak för skolinspektionen

Skolinspektionen har beslutat att granska Flobyskolan då en elev inte klarat godkänt i ett skolämne trots stödundervisning. Skolan skyller på resursbrist.

Det är en förälder till eleven som hävdar att skolan inte har hållt sig till det åtgärdsprogram som de hade kommit överens om. Familjen ska sedan ha blivit lovat bättring, men det underkända betyget kvarstår.

Men nu kan alltså familjen få stöd av skolinspektionen som svarar att klagomål på utbildning i första hand ska utredas av huvudmannen. Myndigheten anser dock att uppgifterna är av den karaktären att de ska utreda omständigheterna. Nu ska skolan yttra sig i ärendet senast 29 april.

Skolinspektionen har beslutat att granska Flobyskolan då en elev inte klarat godkänt i ett skolämne trots stödundervisning. Skolan skyller på resursbrist.

Det är en förälder till eleven som hävdar att skolan inte har hållt sig till det åtgärdsprogram som de hade kommit överens om. Familjen ska sedan ha blivit lovat bättring, men det underkända betyget kvarstår.

Men nu kan alltså familjen få stöd av skolinspektionen som svarar att klagomål på utbildning i första hand ska utredas av huvudmannen. Myndigheten anser dock att uppgifterna är av den karaktären att de ska utreda omständigheterna. Nu ska skolan yttra sig i ärendet senast 29 april.