18 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Utredde barn- och familjesektionen

Granskningen av barn- och familjesektionen i Falköping av nationella utredaren Göran Johansson är klar. Med få brister får det förebyggande arbetet och vårdinsatserna högt betyg.
– Vi ville göra undersökningen för att se om vi gör rätt saker, säger Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

Göran Johansson som anlitades för utredningen är känd för sin nationella vanvårdsutredning inom den sociala omsorgen.

– Han känd i kretsarna och med den bakgrunden betyder det att han har en bred kunskap och sett mycket socialtjänst.

En brist i verksamheten i Falköping som han har hittat är att språket måste bli tydligare från tjänstemännen till de som berörs.

– Man måste tänka på hur man skriver, men det handlar om enskilda ärenden snarare än generellt, hävdar Susanne Larsson.

Kraftig ökning av ärenden

2013 hanterade barn- och familjesektionen 613 ärenden, en kraftig ökning från föregående årets 483 ärenden. Trots det så har antalet placeringar på vårdhem eller familjehem sjunkit med tio placeringar till 30 på ett år. Det är en stor spännvidd på beslut som tas i verksamheten.

– Alltifrån mödravård till föräldrar som går i sär och anmäler varandra. En del ärenden leder inte till något, men vi har kollat även i de fall som vi inte gör någon åtgärd, om vi har tagit rätt beslut.

Utredaren anser att det gjorts rätt åtgärder i alla ärenden som ingått i stickprovsundersökningen. Ett besked som socialnämnden ser som en framgång.

– För tio år sedan var det en ganska ansträngd situation på barn- och familj. Då hade vi en stor personalomsättning och gjorde mindre förebyggande arbete.

”Institution som sistahandslösning”

Verksamheten innefattar beslut om placeringar i vårdboende och familjehem enligt LVU, lagen om vård av unga och SoL, socialtjänstlagen.

– Vi försöker att inte använda oss av konsultenstödda familjehem där det finns mellanhänder som gör det dyrare. En institution är en sistahandslösning. Ett omhändertagande kan ju ske på olika grund, antingen på föräldarrnas eller den unges problematik. Det är snarare i det senare fallet som vi använder oss av institutioner.

Vilken beredskap har ni om behovet ökar?

– Vi måste fortsätta att jobba för att behålla personalen och vara nogranna i våra rekryteringar. Ett förebyggande arbete och en stabil personalgrupp är två framgångsfaktorer.

Finns det platser lediga på familjehem?

– Vi har familjehem som är beredda att ta uppdrag. Förhoppningen med de förebyggande team som vi startat är att placeringanra ska minska. Vi försöker jobba med familjerna i tidigt skede.

”Satsar på skolteam”

Det är ett förskoleteam som nyligen startats upp och ett skolteam är på gång att bildas.

– De ska upptäcka problem i ett tidigt skede. I slutet av maj kommer förskoleteamet med sin första rapport.

En samhällstrend är att fler barn får neuropsykiatriska problem och får diagnoser som adhd och autism Självskadebeteende hos barn- och ungdomar förekommer också, enligt Susanne Larsson.

– Vi kan behöva extra stöttning på det här området.

Barn- och familj omfattar främst de barn och ungdomar som lever under sådana omständigheter att socialnämnden gör olika stödjande insatser, som kontaktpersoner och ungdomsboende. Ibland blir det även tal om omhädnertagning. Barn, vars föräldar inte klarar att ge barnen goda levnadsförhållanden är grunden för arbetet. Familjerätt, familjerådgivning ingår här.

Göran Johansson som anlitades för utredningen är känd för sin nationella vanvårdsutredning inom den sociala omsorgen.

– Han känd i kretsarna och med den bakgrunden betyder det att han har en bred kunskap och sett mycket socialtjänst.

En brist i verksamheten i Falköping som han har hittat är att språket måste bli tydligare från tjänstemännen till de som berörs.

– Man måste tänka på hur man skriver, men det handlar om enskilda ärenden snarare än generellt, hävdar Susanne Larsson.

Kraftig ökning av ärenden

2013 hanterade barn- och familjesektionen 613 ärenden, en kraftig ökning från föregående årets 483 ärenden. Trots det så har antalet placeringar på vårdhem eller familjehem sjunkit med tio placeringar till 30 på ett år. Det är en stor spännvidd på beslut som tas i verksamheten.

– Alltifrån mödravård till föräldrar som går i sär och anmäler varandra. En del ärenden leder inte till något, men vi har kollat även i de fall som vi inte gör någon åtgärd, om vi har tagit rätt beslut.

Utredaren anser att det gjorts rätt åtgärder i alla ärenden som ingått i stickprovsundersökningen. Ett besked som socialnämnden ser som en framgång.

– För tio år sedan var det en ganska ansträngd situation på barn- och familj. Då hade vi en stor personalomsättning och gjorde mindre förebyggande arbete.

”Institution som sistahandslösning”

Verksamheten innefattar beslut om placeringar i vårdboende och familjehem enligt LVU, lagen om vård av unga och SoL, socialtjänstlagen.

– Vi försöker att inte använda oss av konsultenstödda familjehem där det finns mellanhänder som gör det dyrare. En institution är en sistahandslösning. Ett omhändertagande kan ju ske på olika grund, antingen på föräldarrnas eller den unges problematik. Det är snarare i det senare fallet som vi använder oss av institutioner.

Vilken beredskap har ni om behovet ökar?

– Vi måste fortsätta att jobba för att behålla personalen och vara nogranna i våra rekryteringar. Ett förebyggande arbete och en stabil personalgrupp är två framgångsfaktorer.

Finns det platser lediga på familjehem?

– Vi har familjehem som är beredda att ta uppdrag. Förhoppningen med de förebyggande team som vi startat är att placeringanra ska minska. Vi försöker jobba med familjerna i tidigt skede.

”Satsar på skolteam”

Det är ett förskoleteam som nyligen startats upp och ett skolteam är på gång att bildas.

– De ska upptäcka problem i ett tidigt skede. I slutet av maj kommer förskoleteamet med sin första rapport.

En samhällstrend är att fler barn får neuropsykiatriska problem och får diagnoser som adhd och autism Självskadebeteende hos barn- och ungdomar förekommer också, enligt Susanne Larsson.

– Vi kan behöva extra stöttning på det här området.

Barn- och familj omfattar främst de barn och ungdomar som lever under sådana omständigheter att socialnämnden gör olika stödjande insatser, som kontaktpersoner och ungdomsboende. Ibland blir det även tal om omhädnertagning. Barn, vars föräldar inte klarar att ge barnen goda levnadsförhållanden är grunden för arbetet. Familjerätt, familjerådgivning ingår här.

  • Rikard Jansson