22 apr 2014 15:08

07 jan 2015 09:54

Hon är kommunens nya stadsbyggnadschef

Erna Pezic är kommunens nya stadsbyggnadschef. Hon tillträdde den 11 april, är utbildad arkitekt och har arbetat i Falköpings kommun sedan 2008. De tre senaste åren har hon arbetat som stadsarkitekt och varit delaktig i kommunens olika utvecklingsprojekt.

– Det är roligt att få vara med och forma en stad som man dessutom bor i. Det är många spännande projekt på gång just nu, säger Erna som är glad över förtroendet.

Hon nämner bland annat det expanderande logistikcentrumet. Men viktigt för att bli en attraktiv och modern stad handlar det också om att skapa nya lägenheter. På Prästgårdsgärde tas en detaljplan fram för nya centrumnära bostäder. På Fåraberget ska ett planprogram tas fram där hållbarhet är nyckelord ur både ekonomisk, ekologisk och social aspekt.

– Vi vill skapa en blandad stad där folk ska kunna bo och mötas. Boendemiljöerna måste vara trygga och trafiksäkra.

Erna är född och uppvuxen i Bosnien och flyttade till Sverige 1992. Hon är gift och har två barn. Hennes intressen är natur och litteratur.

– Det är roligt att få vara med och forma en stad som man dessutom bor i. Det är många spännande projekt på gång just nu, säger Erna som är glad över förtroendet.

Hon nämner bland annat det expanderande logistikcentrumet. Men viktigt för att bli en attraktiv och modern stad handlar det också om att skapa nya lägenheter. På Prästgårdsgärde tas en detaljplan fram för nya centrumnära bostäder. På Fåraberget ska ett planprogram tas fram där hållbarhet är nyckelord ur både ekonomisk, ekologisk och social aspekt.

– Vi vill skapa en blandad stad där folk ska kunna bo och mötas. Boendemiljöerna måste vara trygga och trafiksäkra.

Erna är född och uppvuxen i Bosnien och flyttade till Sverige 1992. Hon är gift och har två barn. Hennes intressen är natur och litteratur.

  • Rikard Jansson