23 apr 2014 13:40

23 jan 2015 15:43

Fiberföreningar under ett paraply

Falbygdens Paraplyfiberförening bildades i tisdags kväll. Bygdens fiberföreningar samlades i stadshuset dit representanter från regeringen och regionen var inbjudna för att informera hur satsningen fallit ut och hur framtiden ser ut.

Falköping tog tidigt statsbidrag för att bygga avlämningspunkter och sedan låta nybildade fiberföreningar ta hand om det komplicerade fortsatta förfarandet utan att lägga sig i detaljer.

Patrik Sandgren som arbetar på post och telstyrelsen men även sitter i regeringens bredbandsforum var lyrisk över hur väl man lyckats. Många av Sveriges kommuner fastnade i byråkrati och brände sina resurser i en mycket tidig fas. Att låta små aktörer som känner till bygden hantera det tidsödande arbetet med kontakter med markägare, lantmäteri, och entreprenörer visade sig vara mycket lyckat. Falköpings förfarande när det gäller fibersatsningen på glesbygd är något man tagit till sig på regeringsnivå.

Helena Ingvarsson från Jordbruksverket berättade om de 700 fiberprojekt som pågår runt om i landet.

– Ett fungerande fibernät på landsbygden är en mycket bra affär både för statskassan och miljön. Det sättet som Falköpings ”byalag” arbetat på har gett ett ekonomiskt slutresultat som ingen kommersiell aktör kunnat komma i närheten av.

Regeringen kommer fördela ytterligare 3,25 miljarder till 21 län utifrån olika glesbygdsfaktorer

Åke Nilsson från TKF Fiberförening i sjuhärad berättade om hur fiberuppbyggnaden gått till i Borås kommun.

Ett tiotal av Falbygdens fiberföreningar är nu med i den nya föreningen och man kommer bjuda in de 10-15 som återstår.

Falköping tog tidigt statsbidrag för att bygga avlämningspunkter och sedan låta nybildade fiberföreningar ta hand om det komplicerade fortsatta förfarandet utan att lägga sig i detaljer.

Patrik Sandgren som arbetar på post och telstyrelsen men även sitter i regeringens bredbandsforum var lyrisk över hur väl man lyckats. Många av Sveriges kommuner fastnade i byråkrati och brände sina resurser i en mycket tidig fas. Att låta små aktörer som känner till bygden hantera det tidsödande arbetet med kontakter med markägare, lantmäteri, och entreprenörer visade sig vara mycket lyckat. Falköpings förfarande när det gäller fibersatsningen på glesbygd är något man tagit till sig på regeringsnivå.

Helena Ingvarsson från Jordbruksverket berättade om de 700 fiberprojekt som pågår runt om i landet.

– Ett fungerande fibernät på landsbygden är en mycket bra affär både för statskassan och miljön. Det sättet som Falköpings ”byalag” arbetat på har gett ett ekonomiskt slutresultat som ingen kommersiell aktör kunnat komma i närheten av.

Regeringen kommer fördela ytterligare 3,25 miljarder till 21 län utifrån olika glesbygdsfaktorer

Åke Nilsson från TKF Fiberförening i sjuhärad berättade om hur fiberuppbyggnaden gått till i Borås kommun.

Ett tiotal av Falbygdens fiberföreningar är nu med i den nya föreningen och man kommer bjuda in de 10-15 som återstår.

  • Robert Löfgren