25 apr 2014 15:08

23 jan 2015 15:43

Berättelser om barnfattigdom berörde

Ett 50-tal samhällsengagerade samlades torsdag kväll på Ållebergsgymnasiet för att ta del av en föreställning som belyser barnfattigdomens elände.

Under våren arrangerar Riksteatern, Majblomman och Rädda barnen ett nationellt samprojekt. Föreställningen ”Det är dyrt att vara fattig” består av upplästa texter, skrivna av barn och föräldrar som har upplevt hur det är att leva under knapra förhållanden. Syftet är att uppmärksamma utsatta människors vardag genom starkta historier.

När turen kom till Falköping var det den lokala Riksteaterföreningen som iscensatte, och aktörer från trakten läste upp berättelserna. Medverkade gjorde Haddon Östman, Mattis Jonsson, Erika Pettersson, Susanne Larsson, Kerstin Kalén och Qasim Gosalci.

Falköpings förmågor fick beröm av moderatorn Vivian Cardinal, som reser Sverige runt med föreställningen.

– Att läsarna är så insatta ger tyngd, säger hon.

Deras engagemang utanför scenen gjorde att de kunde lyfta fram budskapet. Dock är hon mindre positiv till att så få ungdomar dök upp.

Vill hjälpa

Efteråt fick publiken och de medverkande tillfälle att diskutera. Framför allt behandlades fattigdomsproblematiken och hjälparbetet inom kommunen.

Rädda barnen och Majblomman samlade in pengar till stöd för fattiga familjer i Falköping. De vill ge dem möjlighet att, till exempel, resa och köpa cykel.

Linda Jonsson, ordförande för Falköpings Riksteaterförening, betonar vikten av att sprida medvetenheten om fattigdom.

– Vi vill ge någonting tillbaka till samhället, säger hon om föreställningen.

Under våren arrangerar Riksteatern, Majblomman och Rädda barnen ett nationellt samprojekt. Föreställningen ”Det är dyrt att vara fattig” består av upplästa texter, skrivna av barn och föräldrar som har upplevt hur det är att leva under knapra förhållanden. Syftet är att uppmärksamma utsatta människors vardag genom starkta historier.

När turen kom till Falköping var det den lokala Riksteaterföreningen som iscensatte, och aktörer från trakten läste upp berättelserna. Medverkade gjorde Haddon Östman, Mattis Jonsson, Erika Pettersson, Susanne Larsson, Kerstin Kalén och Qasim Gosalci.

Falköpings förmågor fick beröm av moderatorn Vivian Cardinal, som reser Sverige runt med föreställningen.

– Att läsarna är så insatta ger tyngd, säger hon.

Deras engagemang utanför scenen gjorde att de kunde lyfta fram budskapet. Dock är hon mindre positiv till att så få ungdomar dök upp.

Vill hjälpa

Efteråt fick publiken och de medverkande tillfälle att diskutera. Framför allt behandlades fattigdomsproblematiken och hjälparbetet inom kommunen.

Rädda barnen och Majblomman samlade in pengar till stöd för fattiga familjer i Falköping. De vill ge dem möjlighet att, till exempel, resa och köpa cykel.

Linda Jonsson, ordförande för Falköpings Riksteaterförening, betonar vikten av att sprida medvetenheten om fattigdom.

– Vi vill ge någonting tillbaka till samhället, säger hon om föreställningen.

  • Jesper Sydhagen