26 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Buktik får föreläggande

En butik i Falköping som säljer livsmedel slarvar med både märkning och temperaturkontroll och riskerar vite om inte förbättringar sker.

Första tillsynsbesöket gjordes av Miljösamverkan östra Skaraborg i februari. Då upptäcktes att förpackade livsmedel saknades korrekt märkning och att det saknades fungerande rutiner för att temperaturkontroller.

Den 15 april gjorde miljö- och hälsoskyddsinspektörerna en uppföljande kontroll som visade att bristerna kvarstod.

Butiken sålde fortfarande livsmedel med bristfällig märkning och i två frysboxar saknades temperaturkontroll.

Nu har miljönämnden beslutat att förelägga ägaren att införa korrekt märkning av förpackade livsmedel och införa fungerande rutiner för temperaturkontroll i verksamheten.

Han har två veckor på sig och nu skärper också miljönämnden tonen. Ett vite om 2 500 kronor kopplas till varje punkt och har inte butiken åtgärdat bristerna inom två veckor kan nämnden begära att dessa döms ut.

Första tillsynsbesöket gjordes av Miljösamverkan östra Skaraborg i februari. Då upptäcktes att förpackade livsmedel saknades korrekt märkning och att det saknades fungerande rutiner för att temperaturkontroller.

Den 15 april gjorde miljö- och hälsoskyddsinspektörerna en uppföljande kontroll som visade att bristerna kvarstod.

Butiken sålde fortfarande livsmedel med bristfällig märkning och i två frysboxar saknades temperaturkontroll.

Nu har miljönämnden beslutat att förelägga ägaren att införa korrekt märkning av förpackade livsmedel och införa fungerande rutiner för temperaturkontroll i verksamheten.

Han har två veckor på sig och nu skärper också miljönämnden tonen. Ett vite om 2 500 kronor kopplas till varje punkt och har inte butiken åtgärdat bristerna inom två veckor kan nämnden begära att dessa döms ut.