26 apr 2014 15:00

07 jan 2015 09:54

Skyddsjakt vid Hornborgasjön

Länsstyrelsen medger skyddsjakt på grågås och kanadagås vid Hornborgasjön.

Det är på fastigheterna Hornborga 5:2 och 5:3 på gården Stommen söder om sjön som skyddsjakten tillåts.

Normalt tillåts inte jakt inom området, men länsstyrelsen medger dispens för tiden 15 april – 30 september under åren 2014–2016.

Dispensen har funnit tidigare och motiveras med de stora mängder gäss som trampar ner grödorna eller rycker upp de späda plantorna.

Mängden gäss har ökat kraftigt på 1990- och 2000-talet och under ruggningstid finns uppskattningsvis 18 000 grågäss runt Hornborgasjön skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Genom åren har man försökt skrämma bort gässen från åkrarna med gasolkanoner, raketer och havsörnsattrapper med varierande resultat.

I villkoren förordas också andra åtgärder än jakt, men jakten är tillåten på markerad åkermark. Antalet fällda gäss ska rapporteras till länsstyrelsen årligen.

Det är på fastigheterna Hornborga 5:2 och 5:3 på gården Stommen söder om sjön som skyddsjakten tillåts.

Normalt tillåts inte jakt inom området, men länsstyrelsen medger dispens för tiden 15 april – 30 september under åren 2014–2016.

Dispensen har funnit tidigare och motiveras med de stora mängder gäss som trampar ner grödorna eller rycker upp de späda plantorna.

Mängden gäss har ökat kraftigt på 1990- och 2000-talet och under ruggningstid finns uppskattningsvis 18 000 grågäss runt Hornborgasjön skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Genom åren har man försökt skrämma bort gässen från åkrarna med gasolkanoner, raketer och havsörnsattrapper med varierande resultat.

I villkoren förordas också andra åtgärder än jakt, men jakten är tillåten på markerad åkermark. Antalet fällda gäss ska rapporteras till länsstyrelsen årligen.