28 apr 2014 15:35

07 jan 2015 10:12

Kan stämma försäkringsbolag

Kommunen har haft två olika försäkringsbolag de senaste åren. Men inget av dem vill betala ersättning för misstaget med det felaktiga bygglovet i Stenstorp.
Nu kan kommunen stämma Trygg Hansa som är ett av bolagen.

Som SLA skrev om för ett par veckor sedan har Falköpings kommun nått en överenskommelse med den Stenstorpsfamilj som man efter ett felaktigt bygglov legat i en flera år lång tvist med. Överenskommelsen innebär att kommunen betalar ut 613 000 i skadestånd för det felaktiga bygglovet och de konsekvenser det fick. I överenskommelsen ingår också att Falköpings kommun återställer bostaden samt en carport som det var innan det felaktiga bygglovet godkändes.

Detta är dock något som kommunen hoppas få ersättning från sitt försäkringsbolag för. Detta är dock något som visat sig problematiskt då man bytt försäkringsbolag under den här tiden. Kommunen hade en ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa mellan åren 2008 och 2011. Därefter har kommunen varit försäkrad hos försäkringsbolaget Protector. Bygglovet beviljades 2010 och således menar Protector att det var innan de blev ansvariga. Trygg Hansa å sin sida menar att skadan uppkom 2012 då Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet om bygglov som kommunen fattat. Kontentan blir alltså att båda bolagen säger nej.

– Det blir problem då de använder olika skadeteorier, säger Sara Cronholm som är Falköpings kommunjurist.

Hon berättar att man vänt sig till kommunens försäkringsmäklare som i sin tur konsulterat en expert. Denne menar att det är Trygg Hansa som bör ersätta kommunen men för att detta ska bli verklighet kommer det krävas en rättslig process.

– I så fall måste Falköpings kommun stämma företaget och på så sätt driva det vidare, säger Cronholm.

– Men det är inget som kommunen har beslutat om i nuläget.

När kan det i så fall bli aktuellt med en stämning?

– Det vågar jag inte svara på i dagsläget.

Hur ser chanserna ut att vinna ett sådant stämningsmål?

– Det vågar jag inte heller säga något om. Vi måste göra en analys av läget först.

Som SLA skrev om för ett par veckor sedan har Falköpings kommun nått en överenskommelse med den Stenstorpsfamilj som man efter ett felaktigt bygglov legat i en flera år lång tvist med. Överenskommelsen innebär att kommunen betalar ut 613 000 i skadestånd för det felaktiga bygglovet och de konsekvenser det fick. I överenskommelsen ingår också att Falköpings kommun återställer bostaden samt en carport som det var innan det felaktiga bygglovet godkändes.

Detta är dock något som kommunen hoppas få ersättning från sitt försäkringsbolag för. Detta är dock något som visat sig problematiskt då man bytt försäkringsbolag under den här tiden. Kommunen hade en ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa mellan åren 2008 och 2011. Därefter har kommunen varit försäkrad hos försäkringsbolaget Protector. Bygglovet beviljades 2010 och således menar Protector att det var innan de blev ansvariga. Trygg Hansa å sin sida menar att skadan uppkom 2012 då Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet om bygglov som kommunen fattat. Kontentan blir alltså att båda bolagen säger nej.

– Det blir problem då de använder olika skadeteorier, säger Sara Cronholm som är Falköpings kommunjurist.

Hon berättar att man vänt sig till kommunens försäkringsmäklare som i sin tur konsulterat en expert. Denne menar att det är Trygg Hansa som bör ersätta kommunen men för att detta ska bli verklighet kommer det krävas en rättslig process.

– I så fall måste Falköpings kommun stämma företaget och på så sätt driva det vidare, säger Cronholm.

– Men det är inget som kommunen har beslutat om i nuläget.

När kan det i så fall bli aktuellt med en stämning?

– Det vågar jag inte svara på i dagsläget.

Hur ser chanserna ut att vinna ett sådant stämningsmål?

– Det vågar jag inte heller säga något om. Vi måste göra en analys av läget först.