28 apr 2014 16:09

07 jan 2015 10:12

Skadade stenmurar vid fiberdragning

En bredbandsförening i Falköpings kommun har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen.

I samband med föreningens nedläggning av fiberkabel i området kring Jättene skadade man nämligen sju stenmurar. Murarna omfattas av ett generellt biotopskydd.

Nu måste bredbandsföreningen återuppbygga de sju stenmurarna inom tre månader, annars utdöms ett vite på 20 000 kronor. Åtgärden ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.

I samband med föreningens nedläggning av fiberkabel i området kring Jättene skadade man nämligen sju stenmurar. Murarna omfattas av ett generellt biotopskydd.

Nu måste bredbandsföreningen återuppbygga de sju stenmurarna inom tre månader, annars utdöms ett vite på 20 000 kronor. Åtgärden ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.