28 apr 2014 17:53

23 jan 2015 15:43

Nyttig säkerhetsdag i Folkets park

Mycket nyttig kunskap om stort och smått fanns att ta till sig på Säkerhetsdagen i Folkets park under lördagen.

Det var första året som säkerhetsdagen anordnades och något som flera organisationer stod bakom. Man ville göra allmänheten uppmärksam på alla möjliga sorters säkerhetsaspekter. Att förebygga är här en viktig metod.

Räddningstjänsten hade ställt upp brandbil och ambulans. Brandmännen visade praktiskt hur man förhindrar bränder i hemmet. Ambulanssjukvårdarna gav besökarna möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning.

Andra organisationer fanns på plats, däribland Missing People, NTF och Kulturidé Falköping. Det fina vädret tillät fika och tipspromenad i solen.

Kunskapen måste göras tillgänglig

Folkhälsoplaneraren Titti Waltrum förklarar att hon såg ett kunskapsbehov bland medborgare rörande säkerhet.

– Hur kan vi nå ut med säkerhetsaspekterna, frågade hon sig.

Svaret blev är just ett sådant möte med allmänheten som lördagens arrangemang. Det måste vara tillgängligt för småbarnsfamiljer och nyanlända, menar hon, sådana som behöver kunskap om säkerhet.

Connect har bara funnits i lite över ett år men är trots det en av organisationerna som har tagit initiativet. Deras arbete riktas till nyanlända flyktingar och invandrare i första hand.

Duaa Jiwad från Connect tror att dagens aktiviteter kan vara till hjälp för dem att komma in i samhället. Språket kan vara ett hinder, men i så fall kan man lära sig genom att se.

– En jättebra dag för att se vad Sverige kan bidra med, säger hon.

Det var första året som säkerhetsdagen anordnades och något som flera organisationer stod bakom. Man ville göra allmänheten uppmärksam på alla möjliga sorters säkerhetsaspekter. Att förebygga är här en viktig metod.

Räddningstjänsten hade ställt upp brandbil och ambulans. Brandmännen visade praktiskt hur man förhindrar bränder i hemmet. Ambulanssjukvårdarna gav besökarna möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning.

Andra organisationer fanns på plats, däribland Missing People, NTF och Kulturidé Falköping. Det fina vädret tillät fika och tipspromenad i solen.

Kunskapen måste göras tillgänglig

Folkhälsoplaneraren Titti Waltrum förklarar att hon såg ett kunskapsbehov bland medborgare rörande säkerhet.

– Hur kan vi nå ut med säkerhetsaspekterna, frågade hon sig.

Svaret blev är just ett sådant möte med allmänheten som lördagens arrangemang. Det måste vara tillgängligt för småbarnsfamiljer och nyanlända, menar hon, sådana som behöver kunskap om säkerhet.

Connect har bara funnits i lite över ett år men är trots det en av organisationerna som har tagit initiativet. Deras arbete riktas till nyanlända flyktingar och invandrare i första hand.

Duaa Jiwad från Connect tror att dagens aktiviteter kan vara till hjälp för dem att komma in i samhället. Språket kan vara ett hinder, men i så fall kan man lära sig genom att se.

– En jättebra dag för att se vad Sverige kan bidra med, säger hon.

  • Jesper Sydhagen