29 apr 2014 22:00

07 jan 2015 09:55

Många åsikter om redovisning

Efter en lång debatt i fullmäktige godkändes Falköpings kommun årsredovisning för 2013, ett år med 68,5 miljoner kronor i överskott.

Kommunalrådet Ulf Erisson (C) framhöll en positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren. Något som fick Hanna Wigh (SD) att efterlysa fler beviljade bygglov i kommunen.

– Var ska alla som ni vill ska flytta hit, bo?

Ulf Eriksson passade på att ge en eloge till de anställda för året som gått.

– Vi har en driftig personal så att det beslutade blir genomfört på ett professionellt sätt.

Han bad att få återkomma om mer aktiviteter för att utveckla demokratin under det kommadne året.

Håkan Arnesson, M däremot ifrågasatte uppslutningen kring medborgarkontoret och krävde att det ska utvärderas.

Kommunens överskott 2013 motsvarar fyra procent i överskott.

– Målet är två, så det klarar vi med råge, även utan AFA-pengar från staten, säger Ulf Eriksson.

Conny Johansson, S medgav att låneskulden är hög, men försvarade varje investerad krona.

– Anledning till att den har ökat är att man har fått bygga i kapp ett eftersatt underhåll. De flesta är sådana som vi inte har kunnat avstå från att göra och har gått till skolan, våra barn.

Håkan Arnesson påpekade att kvaliteten på maten i skolan enligt eleverna inte blivit bättre, trots investerade miljoner i skolköken.

Fullmäktige röstade också för att ombudgetera drygt 187 miljoner kronor till 2014, investeringar som man inte hann med att genomföra under 2013.

Kommunalrådet Ulf Erisson (C) framhöll en positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren. Något som fick Hanna Wigh (SD) att efterlysa fler beviljade bygglov i kommunen.

– Var ska alla som ni vill ska flytta hit, bo?

Ulf Eriksson passade på att ge en eloge till de anställda för året som gått.

– Vi har en driftig personal så att det beslutade blir genomfört på ett professionellt sätt.

Han bad att få återkomma om mer aktiviteter för att utveckla demokratin under det kommadne året.

Håkan Arnesson, M däremot ifrågasatte uppslutningen kring medborgarkontoret och krävde att det ska utvärderas.

Kommunens överskott 2013 motsvarar fyra procent i överskott.

– Målet är två, så det klarar vi med råge, även utan AFA-pengar från staten, säger Ulf Eriksson.

Conny Johansson, S medgav att låneskulden är hög, men försvarade varje investerad krona.

– Anledning till att den har ökat är att man har fått bygga i kapp ett eftersatt underhåll. De flesta är sådana som vi inte har kunnat avstå från att göra och har gått till skolan, våra barn.

Håkan Arnesson påpekade att kvaliteten på maten i skolan enligt eleverna inte blivit bättre, trots investerade miljoner i skolköken.

Fullmäktige röstade också för att ombudgetera drygt 187 miljoner kronor till 2014, investeringar som man inte hann med att genomföra under 2013.

  • Rikard Jansson