02 maj 2014 21:00

23 jan 2015 15:43

Vartofta kan få egen tågstation

Centerpartiet kommer att lägga ett förslag i fullmäktige om att förlägga en ny järnvägsstation i Vartofta. Detta ska underlätta pendling för arbetande och studerande invånare via Västtågen.

I samband med en planlagd höghastighetsanpassning av järnvägssträckan Falköping-Nässjö anser Centerpartiet att Vartofta ska öppnas för trafik. Idag är det kommunens enda järnvägsanslutna samhälle som saknar en station.

Man vill underlätta Vartoftabornas möjlighet att resa och pendla, och göra det attraktivt för människor att flytta till orten. Det ska också innebära ett miljövänligt alternativ för de som idag tar buss eller bil. Men antalet människor som kan tänkas ta tåget är inte helt klart.

– Vi vet inte hur många som åker buss eller bil, utan det visar sig först när tåget stannar här, säger Carl-Eric Gabrielsson.

Centerpartiet vill ha perrong med väntkur där den gamla järnvägsstationen låg. Det är regionskatten som i så fall skulle finansiera bygget.

”Lång process”

Förslaget lanseras i dagarna och ska nu börja lobbas in till regionen och Västtrafik. Slutligen ska ett beslut fattas i riksdagen. Processen väntas ta lång tid, men till 2017 hoppas partiet ha drivit igenom frågan.

Diskussioner om en station i Vartofta har förts i många år. Det är först i samband det planerade förbättringsarbetet av Jönköpingsbanan som Centerpartiet satsar på att förverkliga idén.

– Det tillsätts extra mycket pengar nu, så det blir ett gyllene tillfälle, säger Karola Svensson.

Planerna kommer snart att presenteras i kommunfullmäktige. Om de andra partierna delar Centerpartiets optimism återstår att se.

I samband med en planlagd höghastighetsanpassning av järnvägssträckan Falköping-Nässjö anser Centerpartiet att Vartofta ska öppnas för trafik. Idag är det kommunens enda järnvägsanslutna samhälle som saknar en station.

Man vill underlätta Vartoftabornas möjlighet att resa och pendla, och göra det attraktivt för människor att flytta till orten. Det ska också innebära ett miljövänligt alternativ för de som idag tar buss eller bil. Men antalet människor som kan tänkas ta tåget är inte helt klart.

– Vi vet inte hur många som åker buss eller bil, utan det visar sig först när tåget stannar här, säger Carl-Eric Gabrielsson.

Centerpartiet vill ha perrong med väntkur där den gamla järnvägsstationen låg. Det är regionskatten som i så fall skulle finansiera bygget.

”Lång process”

Förslaget lanseras i dagarna och ska nu börja lobbas in till regionen och Västtrafik. Slutligen ska ett beslut fattas i riksdagen. Processen väntas ta lång tid, men till 2017 hoppas partiet ha drivit igenom frågan.

Diskussioner om en station i Vartofta har förts i många år. Det är först i samband det planerade förbättringsarbetet av Jönköpingsbanan som Centerpartiet satsar på att förverkliga idén.

– Det tillsätts extra mycket pengar nu, så det blir ett gyllene tillfälle, säger Karola Svensson.

Planerna kommer snart att presenteras i kommunfullmäktige. Om de andra partierna delar Centerpartiets optimism återstår att se.

  • Jesper Sydhagen