03 maj 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

Serviceboende utan fungerande brandlarm

Serviceboendet och dagcentralen vid Trädgårdsgatan har inte haft något fungerande brandlarm i lägenheterna sedan oktober 2010. Det betyder att de boende får förlita sig på larmet i trapphuset. Vid en ny inspektion i april upptäcktes att felet aldrig hade rättats till och nu kräver räddningstjänsten att det åtgärdas senast i juni. En förvärrande omständighet är att fastighetsförvaltare och hemtjänst endast har jourverksamhet vilket skulle innebära en försenad hjälp i händelse av brand.

Serviceboendet och dagcentralen vid Trädgårdsgatan har inte haft något fungerande brandlarm i lägenheterna sedan oktober 2010. Det betyder att de boende får förlita sig på larmet i trapphuset. Vid en ny inspektion i april upptäcktes att felet aldrig hade rättats till och nu kräver räddningstjänsten att det åtgärdas senast i juni. En förvärrande omständighet är att fastighetsförvaltare och hemtjänst endast har jourverksamhet vilket skulle innebära en försenad hjälp i händelse av brand.