03 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:55

Frånvarande elev får stöd av Skolinspektionen

En elev som skolkat en längre tid vid en skola i Falköping får stöd av Skolinspektionen. Skolan är nu tvungen att göra mer för att få tillbaka eleven i undervisning och ge särskilt stöd.

Skolinspektionen kräver att skolan utreder orsakerna till frånvaron och gör en uppföljning. Upprepas frånvaron måste skolan jobba mer aktivt för att få eleven tillbaka i undervisning.

Eleven sägs ha vantrivts under hela skolgången och började att skolka i tioårsåldern. Periodvis har denne inte varit i skolan alls varvid viss hemundervisning satts in. Skolan menar att eleven fungerar i lärsituationer när denne väl är närvarande.

Ett åtgärdsprogram ska ha dröjt nästan ett helt läsår. Inte heller ett nytt åtgärdsprogram ska ha varit tydligt i vem som är ansvarig och hur det ska utvärderas. Alla åtgärder är inte heller konkreta och har inte heller följts upp. När skolan börjar i höst ska lämpliga åtgärder vidtagits.

Skolinspektionen kräver att skolan utreder orsakerna till frånvaron och gör en uppföljning. Upprepas frånvaron måste skolan jobba mer aktivt för att få eleven tillbaka i undervisning.

Eleven sägs ha vantrivts under hela skolgången och började att skolka i tioårsåldern. Periodvis har denne inte varit i skolan alls varvid viss hemundervisning satts in. Skolan menar att eleven fungerar i lärsituationer när denne väl är närvarande.

Ett åtgärdsprogram ska ha dröjt nästan ett helt läsår. Inte heller ett nytt åtgärdsprogram ska ha varit tydligt i vem som är ansvarig och hur det ska utvärderas. Alla åtgärder är inte heller konkreta och har inte heller följts upp. När skolan börjar i höst ska lämpliga åtgärder vidtagits.

  • Rikard Jansson