08 maj 2014 19:16

07 jan 2015 10:12

Psykpatient skickad till stängd akut

En patient som kommit in för tvångsvård vid psykakuten i Uppsala placerades ensam i en taxi till psykiatrin i Falköping, för att tas om hand av sitt hemlandsting.

Väl framme släpptes mannen av utanför den vanliga akuten, som var stängd. Nu kritiseras den ansvariga mottagningen i Uppsala av Inspektionen för vård och omsorg för de kommunikationsbrister som låg bakom händelsen.

Väl framme släpptes mannen av utanför den vanliga akuten, som var stängd. Nu kritiseras den ansvariga mottagningen i Uppsala av Inspektionen för vård och omsorg för de kommunikationsbrister som låg bakom händelsen.