09 maj 2014 12:04

07 jan 2015 09:55

Vårdverksamhet har brister i brandskyddet

En vådverksamhet med demensavdelning och serviceboende i Falköping har fått ett föreläggande av räddningstjänsten.

Vid en tillsyn uppdagades att vid brand i servicelägenheterna varnar det automatiska brandlarmet inte lägenhetsinnehavarna. ”En brist som kan få allvarliga konsekvenser då den boende inte varnas vid en brand/rökutveckling” skriver räddningstjänsten i sitt föreläggande.

Senast sista juni måste brand/utrymningslarm säkerställas i servicelägenheterna genom återinkoppling av befintligt larm/nytt larm med akustik signal.

Vid inspektionen upptäckte man också att dörrstängare i brandcellsgränser är bortkopplade. Dessa ska omgående monteras tillbaka alternativt ställas upp på magnetfunktion.

En vådverksamhet med demensavdelning och serviceboende i Falköping har fått ett föreläggande av räddningstjänsten.

Vid en tillsyn uppdagades att vid brand i servicelägenheterna varnar det automatiska brandlarmet inte lägenhetsinnehavarna. ”En brist som kan få allvarliga konsekvenser då den boende inte varnas vid en brand/rökutveckling” skriver räddningstjänsten i sitt föreläggande.

Senast sista juni måste brand/utrymningslarm säkerställas i servicelägenheterna genom återinkoppling av befintligt larm/nytt larm med akustik signal.

Vid inspektionen upptäckte man också att dörrstängare i brandcellsgränser är bortkopplade. Dessa ska omgående monteras tillbaka alternativt ställas upp på magnetfunktion.