09 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Pascal - den första kommunikationschefen

Pascal Tchibanda, tidigare vd för Green Tech Park i Skara fick tjänsten som kommunikationschef i Falköping. Det är den sista av tre chefsposter som kommunen nyligen rekryterat.

Erna Pezic utsågs nyligen till stadsbyggnadschef och en ny ekonomichef hittades i Karin Johansson.

– Jättepositivt att vi har fått kvalificerade chefer som fyller uppdragen. Det är också positivt att de bor i kommunen, har ett kontaktnät här och kan samtal som förs utanför ordinarie jobbet, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C).

Av de tre tjänsterna var kommunikationchefsposten den som flest hade sökt, 50 personer Detta kan jämföras med ett 30-tal sökande för jobbet som ekonomichef och 25 som stadsbyggnadschef.

Utvecklingsfrågor

Pascal har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor i Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund, bland annat som kommunikationsansvarig i flera EU-projekt.

Pascal är i grunden utbildad journalist med tio års erfarenhet från Sveriges Radio och har nyligen studerat en master i hållbar utveckling i Storbritannien. Han har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor i Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund.

Han får nu ansvar för informationsavdelningen och medborgarkontoret.

Det har tidigare framförts krav på stor ledarskapsförmåga till den nyinrättade tjänsten.

– Pascal har en förmåga att få med sig människor och visa på handling och resultat, säger Ulf Eriksson.

Falköping ska marknadsföras som en attraktivt boendeort i allmänhet och barnomsorgen och skolan i synnerhet.

Oppositionspolitiker har kritiserat långa handläggningstider för boende.

– Det är planarbetet som varit underbemannat. Vi har inte fått fram dem i den utsträckning som behovet finns. Vi kommer att få se många nya områden framöver.

Lågt intresse för medborgarkontoret är annan kritik.

– Medborgarkontoret är här för att stanna. Det kan hända att det behövs ändringar i arbetssättet, men jag har inget emot att man utvärderar uppstartsåret.

Men besöksantalet har varit lågt?

– Därför måste vi se hur man förmedlar information, så att det används. Ofta får kommuner kritik för att man inte vet var man ska vända sig. Medborgarkontoret kan slussa vidare och boka tid med rätt person.

SLA har sökt Pascal utan resultat.

Erna Pezic utsågs nyligen till stadsbyggnadschef och en ny ekonomichef hittades i Karin Johansson.

– Jättepositivt att vi har fått kvalificerade chefer som fyller uppdragen. Det är också positivt att de bor i kommunen, har ett kontaktnät här och kan samtal som förs utanför ordinarie jobbet, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C).

Av de tre tjänsterna var kommunikationchefsposten den som flest hade sökt, 50 personer Detta kan jämföras med ett 30-tal sökande för jobbet som ekonomichef och 25 som stadsbyggnadschef.

Utvecklingsfrågor

Pascal har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor i Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund, bland annat som kommunikationsansvarig i flera EU-projekt.

Pascal är i grunden utbildad journalist med tio års erfarenhet från Sveriges Radio och har nyligen studerat en master i hållbar utveckling i Storbritannien. Han har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor i Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund.

Han får nu ansvar för informationsavdelningen och medborgarkontoret.

Det har tidigare framförts krav på stor ledarskapsförmåga till den nyinrättade tjänsten.

– Pascal har en förmåga att få med sig människor och visa på handling och resultat, säger Ulf Eriksson.

Falköping ska marknadsföras som en attraktivt boendeort i allmänhet och barnomsorgen och skolan i synnerhet.

Oppositionspolitiker har kritiserat långa handläggningstider för boende.

– Det är planarbetet som varit underbemannat. Vi har inte fått fram dem i den utsträckning som behovet finns. Vi kommer att få se många nya områden framöver.

Lågt intresse för medborgarkontoret är annan kritik.

– Medborgarkontoret är här för att stanna. Det kan hända att det behövs ändringar i arbetssättet, men jag har inget emot att man utvärderar uppstartsåret.

Men besöksantalet har varit lågt?

– Därför måste vi se hur man förmedlar information, så att det används. Ofta får kommuner kritik för att man inte vet var man ska vända sig. Medborgarkontoret kan slussa vidare och boka tid med rätt person.

SLA har sökt Pascal utan resultat.

  • Rikard Jansson