14 maj 2014 18:05

23 jan 2015 15:44

Förstärker i tumörjakten

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen. Nu gör sjukhuset i Falköping en satsning för att fler skaraborgare ska kunna undersöka sig i tid.

Att få en kallelse hem i brevlådan som innebär att man bör ta laxeringsmedel och få en lång slang uppkörd där bak är inget som får en att jubla kanske. Men det kan vara livsavgörande. På endoskopiavdelningen på Skas Falköping är inte Mariette Wirheim längre ensam sjuksköterska om att utföra tarmkontroller.

Nu är också Sara Abedini färdig med sin utbildning. Det innebär att två av fyra sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen med denna utbildning jobbar i Falköping. Därmed kan man ta emot fler patienter på ett tidigare stadium.

– Tarmcancer är jätteofta en ”tyst” cancer. Vi vill titta tidigt för att hitta små polyper som kan vara förstadiet till cancer, säger Mariette.

Lyckade projekt

Överlevnadschansen om man upptäcker cancern i tid är 90 procent, gör man det fem år senare handlar det om bara 10 procent.

– Efter en drive i England och USA har det visat sig att fler går och undersöker sig. Man förstår vikten av det, fortsätter Mariette.

Väl rustade

Över hela landet pågår nu ett projekt där man bjuder in 190 slumpvis utvalda personer mellan 59 och 62 år varje år. Skas Falköping är alltså väl rustade för att göra så med två specialistutbildade sjuksköterskor.

– Det finns inte tillräckligt med läkare och patienter har behövt vänta i ett år. Nu är vi på plats och patienterna kan komma in tidigare, säger Sara.

Fasta

Innan en tarmundersökning måste man generellt sett fasta ett dygn. Man ska dricka tre deciliter laxermedel och ett par liter annan dricka. Tarmen måste vara helt ren, annars upptäcks inte eventuella tumörer.

– Kan man inte genomföra laxeringen hemma så kan vi hjälpa till här. Besöket tar sen en timme. Patienten får lite avslappande genom en nål, det kan vara viktigt för dem, man är sedan vaken hela tiden, säger Mariette.

Som sagt, en genomföra en koloskopi låter kanske inte jättelockande. Men varje år upptäcks omkring 6 000 fall av tjock- och ändtarmscancer. Att tacka ja kan handla om liv och död.

Att få en kallelse hem i brevlådan som innebär att man bör ta laxeringsmedel och få en lång slang uppkörd där bak är inget som får en att jubla kanske. Men det kan vara livsavgörande. På endoskopiavdelningen på Skas Falköping är inte Mariette Wirheim längre ensam sjuksköterska om att utföra tarmkontroller.

Nu är också Sara Abedini färdig med sin utbildning. Det innebär att två av fyra sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen med denna utbildning jobbar i Falköping. Därmed kan man ta emot fler patienter på ett tidigare stadium.

– Tarmcancer är jätteofta en ”tyst” cancer. Vi vill titta tidigt för att hitta små polyper som kan vara förstadiet till cancer, säger Mariette.

Lyckade projekt

Överlevnadschansen om man upptäcker cancern i tid är 90 procent, gör man det fem år senare handlar det om bara 10 procent.

– Efter en drive i England och USA har det visat sig att fler går och undersöker sig. Man förstår vikten av det, fortsätter Mariette.

Väl rustade

Över hela landet pågår nu ett projekt där man bjuder in 190 slumpvis utvalda personer mellan 59 och 62 år varje år. Skas Falköping är alltså väl rustade för att göra så med två specialistutbildade sjuksköterskor.

– Det finns inte tillräckligt med läkare och patienter har behövt vänta i ett år. Nu är vi på plats och patienterna kan komma in tidigare, säger Sara.

Fasta

Innan en tarmundersökning måste man generellt sett fasta ett dygn. Man ska dricka tre deciliter laxermedel och ett par liter annan dricka. Tarmen måste vara helt ren, annars upptäcks inte eventuella tumörer.

– Kan man inte genomföra laxeringen hemma så kan vi hjälpa till här. Besöket tar sen en timme. Patienten får lite avslappande genom en nål, det kan vara viktigt för dem, man är sedan vaken hela tiden, säger Mariette.

Som sagt, en genomföra en koloskopi låter kanske inte jättelockande. Men varje år upptäcks omkring 6 000 fall av tjock- och ändtarmscancer. Att tacka ja kan handla om liv och död.

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är Sveriges tredje vanligaste tumörsjukdom efter prostata- och bröstcancer. Medelåldern är cirka 75 år. Man kan få cancern även i unga år vilket då oftast beror på en ärftlig risk.

En tumör i tarmen börjar som en polyp av varierande storlek och utseende. Vid 50-års ålder har hälften av alla svenskar polyper i tarmen. Cirka 30 procent av polyperna är sådana som kan övergå till cancer.

När en cancer börjat växa kan den sprida sig genom tarmväggen till angränsande lymfkörtlar och även till olika organ, där lever och lungor är vanligast.

Källa: Mag- och tarmförbundet.