21 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:55

"Vi gör det så billigt som möjligt"

Alla har inte råd med fritidsgårdarnas Lisebergsresa

En förälder är frustrerad över att familjen inte har råd att låta sitt barn följa med på fritidsgårdarnas Lisebergsresa i slutet av maj.
– Vi erbjuder resan till en rimlig kostnad, säger Sten-Ove Eriksson verksamhetsledare på Ungdomens hus.

Resan som arrangeras den 30 maj sker på ledig dag. Personal följer med och arrangemanget erbjuds från sjätteklass och uppåt. Katarina Bronell som är rektor på Stenstorpsskolan informerar att att det inte är skolan som arrangerar detta, verksamhet som ska vara avgiftsfri. Skulle verksamheten ha skett under skoltid så är det något som eleverna måste begära ledigt för.

Lisebergsresan är årligen återkommande bussresa som alla fritidsgårdar i kommunen gör gemensamt. I år är det 35 barn och ungdomar som ska med. Problemet med att alla inte har råd att låta sina barn följa med är något som han väl känner igen.

– Det finns alltid med i bilden. Därför gör vi det så billigt som vi bara kan så att så många som möjligt ska kunna följa med.

Han berättar att de tidigare år stöttat ungdomar som vill kunna åka med men där familjen inte har råd. Att det skulle vara fallet i år är dock inte något som han känner till.

– Ofta kan man lösa det genom bra kontakt med fritidsgården, men vi kan inte sponsra allt.

Det är sedan upp till respektive fritidsgård att avgöra hur man ska lösa situationen.

– Det är inte alltid det framkommer till mig, men det har man befogenhet att lösa på respektive ställe.

Han framhåller att det mesta är gratis. Något som skolchef Leif Lagergren bekräftar. Under tisdagen skulle skolnämnden ta ett beslut om inriktningsdokument för fritidsgårdarna gemensamt.

– I grunden ska fritidsgårdarnas verksamhet vara gratis men kan vara avgiftsbelagd för vissa arrangemang. Det är kotym och jag anser inte att man har gjort något fel här.

Tillägget är ett förtydligande och innebär ingen praktisk skillnad mot den policy som redan finns.

– Det är tråkigt för föräldern men det ska gå att lösa. Fritidsgårdarna kan få ta av sina anslag.

Både han och Sten-Ove rekommenderar föräldern att höra av sig till fritidsgården direkt.

Resan som arrangeras den 30 maj sker på ledig dag. Personal följer med och arrangemanget erbjuds från sjätteklass och uppåt. Katarina Bronell som är rektor på Stenstorpsskolan informerar att att det inte är skolan som arrangerar detta, verksamhet som ska vara avgiftsfri. Skulle verksamheten ha skett under skoltid så är det något som eleverna måste begära ledigt för.

Lisebergsresan är årligen återkommande bussresa som alla fritidsgårdar i kommunen gör gemensamt. I år är det 35 barn och ungdomar som ska med. Problemet med att alla inte har råd att låta sina barn följa med är något som han väl känner igen.

– Det finns alltid med i bilden. Därför gör vi det så billigt som vi bara kan så att så många som möjligt ska kunna följa med.

Han berättar att de tidigare år stöttat ungdomar som vill kunna åka med men där familjen inte har råd. Att det skulle vara fallet i år är dock inte något som han känner till.

– Ofta kan man lösa det genom bra kontakt med fritidsgården, men vi kan inte sponsra allt.

Det är sedan upp till respektive fritidsgård att avgöra hur man ska lösa situationen.

– Det är inte alltid det framkommer till mig, men det har man befogenhet att lösa på respektive ställe.

Han framhåller att det mesta är gratis. Något som skolchef Leif Lagergren bekräftar. Under tisdagen skulle skolnämnden ta ett beslut om inriktningsdokument för fritidsgårdarna gemensamt.

– I grunden ska fritidsgårdarnas verksamhet vara gratis men kan vara avgiftsbelagd för vissa arrangemang. Det är kotym och jag anser inte att man har gjort något fel här.

Tillägget är ett förtydligande och innebär ingen praktisk skillnad mot den policy som redan finns.

– Det är tråkigt för föräldern men det ska gå att lösa. Fritidsgårdarna kan få ta av sina anslag.

Både han och Sten-Ove rekommenderar föräldern att höra av sig till fritidsgården direkt.

  • Rikard Jansson