21 maj 2014 20:00

23 jan 2015 15:28

Driftspengar nyckelfråga vid ägarskifte

Kommunen har inte registrerat någon remissförfrågan från riksantikvarieämbetet. Varken kommunalråd, turistchef eller den idella föreningen Ekornavallens vänner kände till den statliga utredningen.

När turistchef Klara Börjesson nås av beskedet säger hon att det är viktigt att ta en dialog med riksantikvarieämbetet så fort som möjligt.

– Ekornavallen måste vara tillgängligt och öppen för besökare även i fortsättningen så att man kan informera om kulturarvet.

– Megaliterna är ju en ett av våra kärnvärdena och en stolthet för vår bygd. Det finns ett ideellt lokalt intresse eftersom det finns ett så högt historiskt värde.

Hon är dock öppen för ett samarbete mellan stat och lokala aktörer.

– Att staten inte skulle äga det betyder inte att man tycker att det är ointressant utan kan ju vara så att man vill ha mer lokalt intresse.

Att ta inträde till fornlämningen för att finansiera skötsel tror hon inte är rimligt.

– Det blir svårt att administrera och bemanna en sådan anläggning. Det handlar snarare om att utveckla guidade turer så att företag lokalt tjänar pengar på att man stannar längre som besökare.

Hon poängterar att det måste säkerställas vem som ska ansvara för vad.

– Viktigt att det regleras i avtal.

Kommunalrådet Conny Johansson (S) utesluter inte ett kommunalt ägande.

– Jag ser inga bekymmer med det i sig, det kan vara en fördel med ett lokalt ansvar, men i så fall måste det följa med driftspengar. Det är en finansieringsfråga.

Att ta betalt av turister i form av entrébiljetter ser han inte som troligt.

– Vi tar inte en krona i dag för andra aktiviteter, som djurparken och spårcentralen till exmpel.

Niclas fällström som är ordförande i Ekornavallens vänner kände heller inte till utredningen. Han anser att driften i riksantikvariatets ägo har fungerat mycket bra.

– Det vore otroligt olyckligt om man skulle sälja ut det, jag sågar förslaget rakt av.

Han ser det heller inte som möjligt att ta ut entréavgifter trots att det är besökare där året runt.

– Ur vetenskaplig synpunkt finns det säkert hetare fornlämningar än denna, men Ekornavallen är en viktig symbol.

Att bli av med driftkostnaderna ser han som dumsnålheter och han ser en risk med att det trixas med pengarna.

– Riksantikvarieämbetet har ett ansvar. Pengar till driften kan snart åka bort, det är viktigt att ha kvar det i statlig ägo, det är aboslut det sista man säljer ut.

Han vill i stället öka anslagen.

– De kan få bättre valuta för det om de tar hjälp lokalt.

Ekornavallen har bland annat uppmarksammts i samband med konstnatten.

När turistchef Klara Börjesson nås av beskedet säger hon att det är viktigt att ta en dialog med riksantikvarieämbetet så fort som möjligt.

– Ekornavallen måste vara tillgängligt och öppen för besökare även i fortsättningen så att man kan informera om kulturarvet.

– Megaliterna är ju en ett av våra kärnvärdena och en stolthet för vår bygd. Det finns ett ideellt lokalt intresse eftersom det finns ett så högt historiskt värde.

Hon är dock öppen för ett samarbete mellan stat och lokala aktörer.

– Att staten inte skulle äga det betyder inte att man tycker att det är ointressant utan kan ju vara så att man vill ha mer lokalt intresse.

Att ta inträde till fornlämningen för att finansiera skötsel tror hon inte är rimligt.

– Det blir svårt att administrera och bemanna en sådan anläggning. Det handlar snarare om att utveckla guidade turer så att företag lokalt tjänar pengar på att man stannar längre som besökare.

Hon poängterar att det måste säkerställas vem som ska ansvara för vad.

– Viktigt att det regleras i avtal.

Kommunalrådet Conny Johansson (S) utesluter inte ett kommunalt ägande.

– Jag ser inga bekymmer med det i sig, det kan vara en fördel med ett lokalt ansvar, men i så fall måste det följa med driftspengar. Det är en finansieringsfråga.

Att ta betalt av turister i form av entrébiljetter ser han inte som troligt.

– Vi tar inte en krona i dag för andra aktiviteter, som djurparken och spårcentralen till exmpel.

Niclas fällström som är ordförande i Ekornavallens vänner kände heller inte till utredningen. Han anser att driften i riksantikvariatets ägo har fungerat mycket bra.

– Det vore otroligt olyckligt om man skulle sälja ut det, jag sågar förslaget rakt av.

Han ser det heller inte som möjligt att ta ut entréavgifter trots att det är besökare där året runt.

– Ur vetenskaplig synpunkt finns det säkert hetare fornlämningar än denna, men Ekornavallen är en viktig symbol.

Att bli av med driftkostnaderna ser han som dumsnålheter och han ser en risk med att det trixas med pengarna.

– Riksantikvarieämbetet har ett ansvar. Pengar till driften kan snart åka bort, det är viktigt att ha kvar det i statlig ägo, det är aboslut det sista man säljer ut.

Han vill i stället öka anslagen.

– De kan få bättre valuta för det om de tar hjälp lokalt.

Ekornavallen har bland annat uppmarksammts i samband med konstnatten.

  • Rikard Jansson