21 maj 2014 20:00

23 jan 2015 15:44

Statlig utredare vill sälja fornlämningar

KULTURARV:

Ekornavallens gravfält vid Hornborga anses inte tillräckligt viktigt av en statlig utredare som i en utredning förordar att staten säljer det till någon annan intressent. Riksantikvarieämbetet kan även tänka sig att slippa ägaransvar för ytterligare 27 kända fornlämningar runt om i Sverige.

Den statliga utredningen ”Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden” som gjordes i höstas har kommit fram till tre kriterier som ska gälla för att staten även i fortsättningen ska ha ägaransvar. Att de är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla, att de ska ha ett särskilt betydelsefullt symbolvärde och att de ska ha en central betydelse för rikets säkerhet. Något som uppenbarligen inte gäller Ekornavallen. Utredningen menar att fornlämningarna som avses redan har ett starkt skydd i Kulturmiljölagen.

Tidsskriften populär arkeologi har reagerat och tycker att det är skrämmande att fornminnen kan komma att säljas ut. De skriver att driftunderskottet för de 27 lämningarna är 66 miljoner kronor som staten skulle slippa vid en utförsäljning.

Det framgår dock att tillgängligheten och skydd måste upprätthållas om ägarförhållandena förändras.

Fram till och med den 13 juni kan remissinstanserna uttala sig. Däribland kommuner och Svenskt näringsliv

I dag finns exempel på andra ägarformer. Ödeshög kommun äger Rökstenen, Fornminnesföreningen äger Inglingehögen i Växjö och Ale stenar tillhör en samfällighet.

En läsare har reagerat och undrar om det är stängsel och inträdesbiljett som väntar besökarna vid fornminnena?

SLA har förgäves sökt ensamutredare Inger Liliequist och kommentarer från RAÄ.

Den statliga utredningen ”Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden” som gjordes i höstas har kommit fram till tre kriterier som ska gälla för att staten även i fortsättningen ska ha ägaransvar. Att de är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla, att de ska ha ett särskilt betydelsefullt symbolvärde och att de ska ha en central betydelse för rikets säkerhet. Något som uppenbarligen inte gäller Ekornavallen. Utredningen menar att fornlämningarna som avses redan har ett starkt skydd i Kulturmiljölagen.

Tidsskriften populär arkeologi har reagerat och tycker att det är skrämmande att fornminnen kan komma att säljas ut. De skriver att driftunderskottet för de 27 lämningarna är 66 miljoner kronor som staten skulle slippa vid en utförsäljning.

Det framgår dock att tillgängligheten och skydd måste upprätthållas om ägarförhållandena förändras.

Fram till och med den 13 juni kan remissinstanserna uttala sig. Däribland kommuner och Svenskt näringsliv

I dag finns exempel på andra ägarformer. Ödeshög kommun äger Rökstenen, Fornminnesföreningen äger Inglingehögen i Växjö och Ale stenar tillhör en samfällighet.

En läsare har reagerat och undrar om det är stängsel och inträdesbiljett som väntar besökarna vid fornminnena?

SLA har förgäves sökt ensamutredare Inger Liliequist och kommentarer från RAÄ.

  • Rikard Jansson