23 maj 2014 17:00

23 jan 2015 15:44

Hyresgäster fick pengar tillbaka

Hyresavtalet för ett 60-tal hyresgäster i kvarteret Fabrikören i Falköping är äntligen klart. Det blev ingen chockhöjning av hyran som fastighetsägaren krävt. I stället hittades felaktigheter och hyresgäster fick pengar tillbaka.

Hyresgästföreningens förhandlare och SEM System i Helsingborg har enats om att ett 60-tal hyresgäster ska få dela på 174 000 kronor Det innebär en återbetalning på upp till 7 000 kronor per lägenhet.

– Att sådant händer är ungefär lika vanligt som att man begär en hyreshöjning på 20 procent, säger Magnus Elsing på hyresgästföreningen.

Ett krav som företaget haft i flera år men inte fått igenom eftersom en förhandling inte kunnat slutföras.

– Senaste året har de inte haft något tydligt yrkande.

När räkenskaperna gick igenom så hittades fel i hyresdebiteringen som nu nu ska korrigeras.

– Förhandlingen var på deras initiativ men det var vi som upptäckte felet, vilket de också har rättat till.

Därefter är det sedvanlig uppskrivning av hyran som gäller. Från och med 1 juli ska hyran höjas med 1,6 procent för bostadsbeståndet. Att Hyresgästföreningen går med på det beror på upprustning. Parterna har tillsammans upprättat en underhållsplan på grund av bristande förvaltning.

– Vi ser redan förbättreingar. Det finns en ny fastighetsskötare som hela tiden är på plats.

Hyresgästerna tog initiativ till en trygghetsvandring, vilket underlättat för hyresgästföreningen att ställa krav.

– Om det tagit 10-15 år för fastigheten att hamna i detta skicket, tar det nog något år att rätta till allt.

Hur ser du på företagets räknemiss?

– Vi har inte uppfattat att de försökt lura någon. Men de har inte haft koll vilket är symptomatiskt för hur förvaltningen varit fram tills nu.

Hyresgästföreningens förhandlare och SEM System i Helsingborg har enats om att ett 60-tal hyresgäster ska få dela på 174 000 kronor Det innebär en återbetalning på upp till 7 000 kronor per lägenhet.

– Att sådant händer är ungefär lika vanligt som att man begär en hyreshöjning på 20 procent, säger Magnus Elsing på hyresgästföreningen.

Ett krav som företaget haft i flera år men inte fått igenom eftersom en förhandling inte kunnat slutföras.

– Senaste året har de inte haft något tydligt yrkande.

När räkenskaperna gick igenom så hittades fel i hyresdebiteringen som nu nu ska korrigeras.

– Förhandlingen var på deras initiativ men det var vi som upptäckte felet, vilket de också har rättat till.

Därefter är det sedvanlig uppskrivning av hyran som gäller. Från och med 1 juli ska hyran höjas med 1,6 procent för bostadsbeståndet. Att Hyresgästföreningen går med på det beror på upprustning. Parterna har tillsammans upprättat en underhållsplan på grund av bristande förvaltning.

– Vi ser redan förbättreingar. Det finns en ny fastighetsskötare som hela tiden är på plats.

Hyresgästerna tog initiativ till en trygghetsvandring, vilket underlättat för hyresgästföreningen att ställa krav.

– Om det tagit 10-15 år för fastigheten att hamna i detta skicket, tar det nog något år att rätta till allt.

Hur ser du på företagets räknemiss?

– Vi har inte uppfattat att de försökt lura någon. Men de har inte haft koll vilket är symptomatiskt för hur förvaltningen varit fram tills nu.

  • Rikard Jansson