23 maj 2014 14:00

23 jan 2015 15:44

Öppet hus på nya familjecentralen

Familjecentralen höll öppet hus i nya lokaler i vårdcentralen Oden under fredagen.
– Nu är det ljusare och större lokaler än tidigare. Roligt med något nytt, säger besökaren Åsa Westerberg.

Familjecentralen har flyttat från gula villan vid Collegium Park. Med verksamhet i närhälsans hus blir det nära till både barnavårdscentral och mödravårdscentral. Familjecentralen är en informations- och ett kunskapscentrum. De anordnar tematräffar och kurser om babymassage, mat och sömn med mera.

– Nu blir det lättare att nätverka och byta erfarenheter med varandra, säger Monica Sörman.

Verksamheten är öppen för familjer i hela kommunen.

Det nybildade förskoleteamet har kontor i familjecentralen. Sedan 1 april har teamet besökt det 30-talet förskolorna runt om i kommunen. Teamet har ett förebyggande arbete där man ska upptäcka problem i så tidigt skede som möjligt, berättar Maria Svensson som är pedagog och Liselott Persson som är socionom.

– Det är mycket kontaktskapande och än så länge har vi bara hunnit träffa personalen, inte föräldrarna.

Lokalerna var tidigare plats för sjukgymnastik men har stått tomt ett tag. Eftersom behovet av utformning är snarlik har renoveringen gått snabbt.

Redan för flera år sedan var kommunen intresserad av att ta över lokalerna.

– Den främsta anledningen till att föräldrar besöker oss är för att nätverka och byta erfarenheter med varandra. Man behöver inte stora problem för att komma hit, det var mer en syn man hade tidigare, poängterar Monica Sörman.

Familjecentralen har flyttat från gula villan vid Collegium Park. Med verksamhet i närhälsans hus blir det nära till både barnavårdscentral och mödravårdscentral. Familjecentralen är en informations- och ett kunskapscentrum. De anordnar tematräffar och kurser om babymassage, mat och sömn med mera.

– Nu blir det lättare att nätverka och byta erfarenheter med varandra, säger Monica Sörman.

Verksamheten är öppen för familjer i hela kommunen.

Det nybildade förskoleteamet har kontor i familjecentralen. Sedan 1 april har teamet besökt det 30-talet förskolorna runt om i kommunen. Teamet har ett förebyggande arbete där man ska upptäcka problem i så tidigt skede som möjligt, berättar Maria Svensson som är pedagog och Liselott Persson som är socionom.

– Det är mycket kontaktskapande och än så länge har vi bara hunnit träffa personalen, inte föräldrarna.

Lokalerna var tidigare plats för sjukgymnastik men har stått tomt ett tag. Eftersom behovet av utformning är snarlik har renoveringen gått snabbt.

Redan för flera år sedan var kommunen intresserad av att ta över lokalerna.

– Den främsta anledningen till att föräldrar besöker oss är för att nätverka och byta erfarenheter med varandra. Man behöver inte stora problem för att komma hit, det var mer en syn man hade tidigare, poängterar Monica Sörman.

  • Rikard Jansson