23 maj 2014 14:15

23 jan 2015 15:44

Sikagården blir stödskola

Sikagården kommer att bli stödskola från och med nästa läsår för elever med särskilda behov.

Det är Skolinspektionen som gett klartecken till Vårkullen AB att bli huvudman för verksamheten. Eleverna kan gå i klass 3-9 och komma från kringkommunerna. Kravet är att eleverna måste ha behov av särskilt stöd.

Elevunderlaget bedöms var tillräckligt för att verksamheten ska bedrivas på lång sikt och Falköpings kommun har yttrat sig positivt till nyetableringen.

Sikagården har nyligen använts som boende för en handfull ensamkommande flyktingbarn.

Det är Skolinspektionen som gett klartecken till Vårkullen AB att bli huvudman för verksamheten. Eleverna kan gå i klass 3-9 och komma från kringkommunerna. Kravet är att eleverna måste ha behov av särskilt stöd.

Elevunderlaget bedöms var tillräckligt för att verksamheten ska bedrivas på lång sikt och Falköpings kommun har yttrat sig positivt till nyetableringen.

Sikagården har nyligen använts som boende för en handfull ensamkommande flyktingbarn.