25 maj 2014 21:52

07 jan 2015 09:56

Matvärdar fick nej

Fullmäktige delat om M-förslag

Arbeta mot rasism och främlingsfientlighet liksom matvärdar i skolmatsalar diskuterades när kommunfullmäktige höll sammanträde under måndagskvällen.

Kommunstyrelsen yrkade på ett att bifalla Vänsterpartiets förslag att undersöka möjligheten för Falköpings kommun att ansluta sig till ett nätverk ECCAR som arbetar för att förebygga diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.

Samhället har hårdnat de senaste åren och det finns människor som inte känner att de diskrimineras pågrund av etnicitet, ursprung och sexuell läggning och det är inte okej, menade Inger Lilja.

Lilja fick beröm för sin motion av flera av ledamöterna och kommunfullmäktige röstade ja till förlaget. Kommuner som ansluter sig till nätverket förbinder sig att arbeta med tio åtaganden som innefattar bland annat utbildning, bostäder, sysselsättning, kultur och idrott.

Kommunstyrelsen yrkade på avslag på Moderaternas förslag om att undersöka möjligheten att införa måltidsvärdar i kommunens skolmatsalar. Måltidsvärdarna ska finnas på plats för att kunna försäkra en lugn och trivsam stämning, försäkra att barnen har tillräckligt med tid att äta och minska spring och buller.

Detta var en fråga som delade kommunfullmäktige i två läger.

Allan Bjärkhed (M) menade bland annat att matvärdar skulle ta resurser från den övriga skolverksamheten och att det redan idag görs åtgärder för att skapa en bra skolmatsmiljö. Sverigedemokraternas Hanna Wigh delade inte Bjärheds synpunkter och hänvisade till kommunens varumärke.

– Vi befinner oss ju faktiskt i Cittaslow kommunen Falköping där vi ska värna om den lokalproducerade maten. Men vi verkar inte tycka att det är lika viktigt hur barnen har det när de inmundigar denna mat, sa hon och menade ett förslaget skulle bifallas.

Frågan gick till votering och med 31 röster för avslag och 21 för bifall avslogs förslaget.

Kommunstyrelsen yrkade på ett att bifalla Vänsterpartiets förslag att undersöka möjligheten för Falköpings kommun att ansluta sig till ett nätverk ECCAR som arbetar för att förebygga diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.

Samhället har hårdnat de senaste åren och det finns människor som inte känner att de diskrimineras pågrund av etnicitet, ursprung och sexuell läggning och det är inte okej, menade Inger Lilja.

Lilja fick beröm för sin motion av flera av ledamöterna och kommunfullmäktige röstade ja till förlaget. Kommuner som ansluter sig till nätverket förbinder sig att arbeta med tio åtaganden som innefattar bland annat utbildning, bostäder, sysselsättning, kultur och idrott.

Kommunstyrelsen yrkade på avslag på Moderaternas förslag om att undersöka möjligheten att införa måltidsvärdar i kommunens skolmatsalar. Måltidsvärdarna ska finnas på plats för att kunna försäkra en lugn och trivsam stämning, försäkra att barnen har tillräckligt med tid att äta och minska spring och buller.

Detta var en fråga som delade kommunfullmäktige i två läger.

Allan Bjärkhed (M) menade bland annat att matvärdar skulle ta resurser från den övriga skolverksamheten och att det redan idag görs åtgärder för att skapa en bra skolmatsmiljö. Sverigedemokraternas Hanna Wigh delade inte Bjärheds synpunkter och hänvisade till kommunens varumärke.

– Vi befinner oss ju faktiskt i Cittaslow kommunen Falköping där vi ska värna om den lokalproducerade maten. Men vi verkar inte tycka att det är lika viktigt hur barnen har det när de inmundigar denna mat, sa hon och menade ett förslaget skulle bifallas.

Frågan gick till votering och med 31 röster för avslag och 21 för bifall avslogs förslaget.

  • Anna Leijon