27 maj 2014 09:31

07 jan 2015 09:56

Satsning i Åsarp

Åsarps IF får köpa del av markområdet Alvared i Åsarp för att uppföra en idrottshall och idrottsplats.

Klubben får köpa området på 41 000 kvadratmeter för 1 930 kronor. Marken värderas dock till 260 000 kronor.

– Det händer mycket i Åsarp just nu och det här är en del av en satsning på 20 miljoner kronor på en av våra viktigaste serviceorter, menade Ulf Eriksson (C) på kommunfullmäktige då beslutet togs.

Klubben får köpa området på 41 000 kvadratmeter för 1 930 kronor. Marken värderas dock till 260 000 kronor.

– Det händer mycket i Åsarp just nu och det här är en del av en satsning på 20 miljoner kronor på en av våra viktigaste serviceorter, menade Ulf Eriksson (C) på kommunfullmäktige då beslutet togs.