27 maj 2014 09:32

23 jan 2015 15:44

Aktieinnehav ifrågasattes

Moderaternas Tomas Ödeslätt ställde på kommunfullmäktiges sammanträde frågan till kommunstyrelsens ordförande Ulf Erikson (C) om inskaffandet av aktier till ett värde av 30 miljoner.

Ödeslätt menar att PWC bedömt att det inskaffandet inte stämmer överens med finanspolicyns placeringsalternativ om att placera pengar utan spekulativa inslag.

– Vi köper endast aktier i företag som är upptagna på Stockholmsbörsens stora lista med ett börsvärde som överstiger nio miljarder, svarade Ulf Eriksson och menade att kraven för att följa finanspolicyn var uppnådda.

– Det finns inga trygga och säkra sätt att placera pengar, därför bör finanspolicyn revideras, hävdade Tomas Ödeslätt.

Ödeslätt menar att PWC bedömt att det inskaffandet inte stämmer överens med finanspolicyns placeringsalternativ om att placera pengar utan spekulativa inslag.

– Vi köper endast aktier i företag som är upptagna på Stockholmsbörsens stora lista med ett börsvärde som överstiger nio miljarder, svarade Ulf Eriksson och menade att kraven för att följa finanspolicyn var uppnådda.

– Det finns inga trygga och säkra sätt att placera pengar, därför bör finanspolicyn revideras, hävdade Tomas Ödeslätt.

  • Anna Leijon