28 maj 2014 09:27

07 jan 2015 10:14

Skolinspektionen kräver åtgärder

Knuffar och sparkar, hot om våld och kränkande tillmälen på grund av sin hudfärg. Det ska en elev i Falköping ha fått utstå vid flera tillfällen under läsåret. Efter en anmälan till Skolinspektionen krävs nu rektorn på åtgärder.

Enligt anmälaren är det tre elever som vid flera tillfällen under läsåret tagit ut sin aggression på eleven.

Vid den senaste incidenten tidigare i maj ska eleven ha blivit utsatt för kränkningar och påhopp på skolgården. Inga vakter ska ha varit i närheten men ett vittne gick till läraren och berättade om vad denne sett. Anmälaren anser att bevakningen på skolgården måste bli bättre.

Anmälaren uppger att utsatta elever tidigare tvingats byta klass och vill inte att det ska behöva hända igen.

Vid minst ett tidigare tillfälle ska dock skolan ha ingripit i mobbingen och kontaktat föräldrar. Trots det har trakasserierna inte upphört.

Senast på nationaldagen måste rektorn svara Skolinspektionen vilka åtgärder som ska sättas in.

Enligt anmälaren är det tre elever som vid flera tillfällen under läsåret tagit ut sin aggression på eleven.

Vid den senaste incidenten tidigare i maj ska eleven ha blivit utsatt för kränkningar och påhopp på skolgården. Inga vakter ska ha varit i närheten men ett vittne gick till läraren och berättade om vad denne sett. Anmälaren anser att bevakningen på skolgården måste bli bättre.

Anmälaren uppger att utsatta elever tidigare tvingats byta klass och vill inte att det ska behöva hända igen.

Vid minst ett tidigare tillfälle ska dock skolan ha ingripit i mobbingen och kontaktat föräldrar. Trots det har trakasserierna inte upphört.

Senast på nationaldagen måste rektorn svara Skolinspektionen vilka åtgärder som ska sättas in.

  • Rikard Jansson