03 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Kommunen lyckades inte med sitt mål

Målet med Falköpings nyligen genomförda livsmedelsupphandling var ge fler företag med lokal förankring möjlighet att leverera livsmedel till kommunen.
Men när den nu är klar har det i stället blivit färre lokala leverantörer.

Delar av upphandlingen, som sker i samarbete med Götene, Vara och Skara, avslutades nyligen. Bland annat har man gjort klart med huvudgrossist och leverantörer för mejerivaror och färskt bröd. Avtalen med företagen sluts på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Målet har alltså varit att ge fler lokala företag chansen att bli leverantörer. Kommunen har därför arrangerat informationsträffar, en livsmedelsmässa och utbildning i anbudsgivning. Men framgången har uteblivit.

– De lokala företag en har inte lämnat anbud i den omfattning som vi hoppats på, tyvärr säger Christin Hallner som är biträdande kostchef.

– Det var ett stort intresse på informationsträffarna så vi hade förväntat oss att få in lite fler bud.

Vad beror det på?

– Vi vet inte egentligen. Det kan ju vara många olika anledningar och kanske är det så att de lokala företagen är nöjda med de verksamheter de har i dagsläget.

Resultat av upphandlingen blev att Martin & Servera blir huvudgrossist. När det gäller mejerivaror blir Skånemejerier ny leverantör, ett uppdrag som tidigare låg på lokala Falköpings mejeri.

Övriga avtal har tecknats med Svensk Cater (mejerivaror till mindre enheter samt kaffe och drycker, Bröderna Hansson (färsk fisk) samt Familjen Dafgård (djupfryst sortiment).

Lokala Mössebergsbagaren kommer även i fortsättningen att leverera färskt bröd, men nu tillsammans med Gamla stadens hembageri.

”Anledningen till att det blivit så här är för att de båda leverantörerna (Falköpings mejeri och Mössebergsbagaren) inte kommit med tillräckligt konkurrenskraftiga anbud” skriver kommunen om beslutet.

– Det är ju jättetråkigt förstås, Falköpings mejeri har vi jobbat med i flera år, säger Christin Hallner.

Upphandlingen är dock inte helt slutförd. För kött, fisk och fågel och liknande produkter kommer kommunen behöva begära nya anbud efter sommaren. Något som enligt kommunen beror på ”formella missar” samtidigt som för få anbud som uppfyllde kraven kom in.

Därför har kommunen inte gett upp målet om mer närproducerat från lokala leverantörer.

– Vi hoppas såklart på det. Det är ambitionen och vi får jobba på för att det ska bli så, säger Hallner.

Delar av upphandlingen, som sker i samarbete med Götene, Vara och Skara, avslutades nyligen. Bland annat har man gjort klart med huvudgrossist och leverantörer för mejerivaror och färskt bröd. Avtalen med företagen sluts på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Målet har alltså varit att ge fler lokala företag chansen att bli leverantörer. Kommunen har därför arrangerat informationsträffar, en livsmedelsmässa och utbildning i anbudsgivning. Men framgången har uteblivit.

– De lokala företag en har inte lämnat anbud i den omfattning som vi hoppats på, tyvärr säger Christin Hallner som är biträdande kostchef.

– Det var ett stort intresse på informationsträffarna så vi hade förväntat oss att få in lite fler bud.

Vad beror det på?

– Vi vet inte egentligen. Det kan ju vara många olika anledningar och kanske är det så att de lokala företagen är nöjda med de verksamheter de har i dagsläget.

Resultat av upphandlingen blev att Martin & Servera blir huvudgrossist. När det gäller mejerivaror blir Skånemejerier ny leverantör, ett uppdrag som tidigare låg på lokala Falköpings mejeri.

Övriga avtal har tecknats med Svensk Cater (mejerivaror till mindre enheter samt kaffe och drycker, Bröderna Hansson (färsk fisk) samt Familjen Dafgård (djupfryst sortiment).

Lokala Mössebergsbagaren kommer även i fortsättningen att leverera färskt bröd, men nu tillsammans med Gamla stadens hembageri.

”Anledningen till att det blivit så här är för att de båda leverantörerna (Falköpings mejeri och Mössebergsbagaren) inte kommit med tillräckligt konkurrenskraftiga anbud” skriver kommunen om beslutet.

– Det är ju jättetråkigt förstås, Falköpings mejeri har vi jobbat med i flera år, säger Christin Hallner.

Upphandlingen är dock inte helt slutförd. För kött, fisk och fågel och liknande produkter kommer kommunen behöva begära nya anbud efter sommaren. Något som enligt kommunen beror på ”formella missar” samtidigt som för få anbud som uppfyllde kraven kom in.

Därför har kommunen inte gett upp målet om mer närproducerat från lokala leverantörer.

– Vi hoppas såklart på det. Det är ambitionen och vi får jobba på för att det ska bli så, säger Hallner.