09 jun 2014 14:54

07 jan 2015 10:14

Skyddsjakt på hungrig älgkalv

En privatperson har fått tillstånd av länsstyrelsen att skjuta en fjolårskalv som gnager av bark på en granskog. Skadorna sägs vara så omfattande att skogsområdet i Stenstorpstrakten nu måste avverkas i förtid. Ett angränsande område ska också ha varit ansatt och redan avverkat. Det är en älgko och en fjolårskalv som synts till i området. Men länsstyrelsen har bara gett tillstånd att skjuta kalven och hoppas att det kan ”bryta beteendet” hos den kvarvarande älgkon. Tillståndet gäller fram till den 11 juni och utfört arbete ska rapporteras senast 30 juni.

En privatperson har fått tillstånd av länsstyrelsen att skjuta en fjolårskalv som gnager av bark på en granskog. Skadorna sägs vara så omfattande att skogsområdet i Stenstorpstrakten nu måste avverkas i förtid. Ett angränsande område ska också ha varit ansatt och redan avverkat. Det är en älgko och en fjolårskalv som synts till i området. Men länsstyrelsen har bara gett tillstånd att skjuta kalven och hoppas att det kan ”bryta beteendet” hos den kvarvarande älgkon. Tillståndet gäller fram till den 11 juni och utfört arbete ska rapporteras senast 30 juni.