09 jun 2014 15:34

07 jan 2015 10:14

Aggressiv på äldreboende ledde till IVO-anmälan

Personal vid ett demensboende i Falköpings kommun har tvingats låsa in boende för att skydda dem mot en utåtagerande patient. Den oroliga situationen har fått personal att anmäla saken till IVO, inspektionen för vård- och omsorg.

När anmälan gjordes ansåg personalen att det inte satts in tillräckliga åtgärder för att trygga verksamheten. Sedan dess har utökad bemanning satts in för att ”punktmarkera” den enskilde. En handlingsplan har upprättats av enhetschef inom pykiatrin, enhetschef på boendet och en specialgrupp inom vård- och omsorg.

IVO avslutar ärendet med löften om vidare åtgärder.

Personal vid ett demensboende i Falköpings kommun har tvingats låsa in boende för att skydda dem mot en utåtagerande patient. Den oroliga situationen har fått personal att anmäla saken till IVO, inspektionen för vård- och omsorg.

När anmälan gjordes ansåg personalen att det inte satts in tillräckliga åtgärder för att trygga verksamheten. Sedan dess har utökad bemanning satts in för att ”punktmarkera” den enskilde. En handlingsplan har upprättats av enhetschef inom pykiatrin, enhetschef på boendet och en specialgrupp inom vård- och omsorg.

IVO avslutar ärendet med löften om vidare åtgärder.