09 jun 2014 22:00

23 jan 2015 15:45

Arkitektfirmans förslag på nya Plantis

Amfiumteatern i Plantis blir en svansjö och den gula cafébyggnaden ersätts med en ny i nationalromantisk stil. Falbygdens museum kan byggas ut och den risiga minigolfbanan blir äventyrsgolf. Det är framtidens Plantis enligt arkitektfirman Sweco.

Förslaget som lämnats över till kommunen baseras på allmänhetens inskickade förslag och ideer från medborgardialogen som hölls i Medborgarhuset i april. Kultur och fritidsförvaltningen vill att det ska ses som ett idématerial men samtidigt utgör det grunden i det beslut om plantis som politikerna ska ta under året.

– Jag tycker de har fångat essensen. Parken ska vara till för folk i alla åldrar och ha en hög tillgänglighet, säger processledare och kultur- och fritidschef Lena Moritz.

Ett bra café som fungerar som ett nav i parken och en damm som man kan åka skridskor på under vintern och svalka sig vid under sommaren är önskemål tagits fasta på.

”Viktigt med flexibilitet”

En mindre teaterscen blir det i stället i slänten vid Kavlåsstugan. Grönytan får gradänger ner mot scenen som kommer att fungera som ett podium.

– Man ska kunna bygga ut den vid större evenemang. Vid till exempel körframträdanden kan man vända på det och låta publiken stå där nere medan kören sjunger från gradängerna. Inspirationen kommer från Ållebergsgymnasiets trappa.

De byggnader som kommer att finnas i parken är alla från olika tidsålder. Kavlåsstugan från 1700-talet, vaktmästarstugan från tidigt 1900-tal och museebyggnaden från 1950-talet.

– Med en ny cafébyggnad blir det också 2000-tal. Då får vi en tidslinje i byggnaderna och det signalerar att det händer något nytt.

I förslag på hur cafébyggnaden kan utformas framgår att det kan bli tal om fjällpanel.

– Det är en slags nordisk nationalromantik och liknar den vattenkiosk som stod där förr i tiden, säger Lena Moritz.

Hur en tillbyggnad på museet kan se ut är för tidigt att säga. Det är dock inte beroende av ett megalitcentrum, enligt Lena Moritz.

Grönytorna ska vara öppna för att bli utrymme för spontan picnic och lek. Den äventyrsbana som ändå väntas anläggas i parken kan få utformning med lokala motiv.

En ”tidsaxel” kan ge perspektiv på hur länge sedan megalitkulturen härskade på Falbygden.

Förslaget har ställts ut i biblioteket fram till 19 juni.

Hur sent kan man komma med nya förslag?

– Vad vi veta nu är framför allt vad som är bra och om något är helt fel. Därför kan man ge tummen upp eller ner till förslagen för att politikerna ska få en fingervisning.

Etappindelning görs den 23 juni och då kostnadsberäknas projektet.

Förslaget som lämnats över till kommunen baseras på allmänhetens inskickade förslag och ideer från medborgardialogen som hölls i Medborgarhuset i april. Kultur och fritidsförvaltningen vill att det ska ses som ett idématerial men samtidigt utgör det grunden i det beslut om plantis som politikerna ska ta under året.

– Jag tycker de har fångat essensen. Parken ska vara till för folk i alla åldrar och ha en hög tillgänglighet, säger processledare och kultur- och fritidschef Lena Moritz.

Ett bra café som fungerar som ett nav i parken och en damm som man kan åka skridskor på under vintern och svalka sig vid under sommaren är önskemål tagits fasta på.

”Viktigt med flexibilitet”

En mindre teaterscen blir det i stället i slänten vid Kavlåsstugan. Grönytan får gradänger ner mot scenen som kommer att fungera som ett podium.

– Man ska kunna bygga ut den vid större evenemang. Vid till exempel körframträdanden kan man vända på det och låta publiken stå där nere medan kören sjunger från gradängerna. Inspirationen kommer från Ållebergsgymnasiets trappa.

De byggnader som kommer att finnas i parken är alla från olika tidsålder. Kavlåsstugan från 1700-talet, vaktmästarstugan från tidigt 1900-tal och museebyggnaden från 1950-talet.

– Med en ny cafébyggnad blir det också 2000-tal. Då får vi en tidslinje i byggnaderna och det signalerar att det händer något nytt.

I förslag på hur cafébyggnaden kan utformas framgår att det kan bli tal om fjällpanel.

– Det är en slags nordisk nationalromantik och liknar den vattenkiosk som stod där förr i tiden, säger Lena Moritz.

Hur en tillbyggnad på museet kan se ut är för tidigt att säga. Det är dock inte beroende av ett megalitcentrum, enligt Lena Moritz.

Grönytorna ska vara öppna för att bli utrymme för spontan picnic och lek. Den äventyrsbana som ändå väntas anläggas i parken kan få utformning med lokala motiv.

En ”tidsaxel” kan ge perspektiv på hur länge sedan megalitkulturen härskade på Falbygden.

Förslaget har ställts ut i biblioteket fram till 19 juni.

Hur sent kan man komma med nya förslag?

– Vad vi veta nu är framför allt vad som är bra och om något är helt fel. Därför kan man ge tummen upp eller ner till förslagen för att politikerna ska få en fingervisning.

Etappindelning görs den 23 juni och då kostnadsberäknas projektet.

  • Rikard Jansson