10 jun 2014 12:14

07 jan 2015 09:56

"Antingen kör vi på eller lägger ner"

Integrationsprojektet Connect har utvärderats redan ett halvår innan den tvååriga projekttiden går ut. Konceptet med grannskapsvärdar beskrivs som framgångsrikt i alla aspekter.
– Vi får aldrig sluta jobba förebyggande, säger projektledare Susanne Johansson.

Efter 31 januari står arbetssättet i ett vägval, men det finns goda chanser att det permanentas.

– Vi vill inte köra detta mer i projektform. Antingen kör vi på eller lägger ner. Men jag tycker det ska fortsätta, säger Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

Projektet är ett socialt förebyggande fältarbete som kortfattat går ut på att grannskapsvärdar under ledning av socionom samarbetar med hyresvärdar, studieförbund, kyrkan, integrationssamordnare, medborgarkontor, polis och skola.

Projektet har koncentrerats till bostadsområden vid Åttagårds- och Dotorpsskolan. Att lösa problem på skolgården, anordna aktiviteter på rasterna, hjälpa till med läxor är några av uppgifterna.

I början fanns en misstänksamhet hos många att grannskapsvärdarna var ”sociala spioner”, men detta har vänt. En enkät för ett år sedan visade att tryggheten och trivseln i områdena ökat.

– Konsekvenserna är helt omöjliga att veta, men vi har de facto gett åtta personer jobb, vilket är en besparing på 9,5 miljoner på tio år, säger Susanne Larsson.

Att utvidga projeket tidsmässigt och till andra områden under vissa perioder nämns av verksamhetsutvecklare Karin Stigner.

– Det är viktigt att göra det flexibelt. Ha en tätare överlappning när nya grannskapsvärdar börjar och sätta delmål.

Tidaholm och Vara har hittills visat intresse för konceptet.

– Stjäl gärna hela eller delar av det, säger Susanne Larsson.

Liknande koncept som Connect finns bland annat i Göteborg och Husby.

Efter 31 januari står arbetssättet i ett vägval, men det finns goda chanser att det permanentas.

– Vi vill inte köra detta mer i projektform. Antingen kör vi på eller lägger ner. Men jag tycker det ska fortsätta, säger Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

Projektet är ett socialt förebyggande fältarbete som kortfattat går ut på att grannskapsvärdar under ledning av socionom samarbetar med hyresvärdar, studieförbund, kyrkan, integrationssamordnare, medborgarkontor, polis och skola.

Projektet har koncentrerats till bostadsområden vid Åttagårds- och Dotorpsskolan. Att lösa problem på skolgården, anordna aktiviteter på rasterna, hjälpa till med läxor är några av uppgifterna.

I början fanns en misstänksamhet hos många att grannskapsvärdarna var ”sociala spioner”, men detta har vänt. En enkät för ett år sedan visade att tryggheten och trivseln i områdena ökat.

– Konsekvenserna är helt omöjliga att veta, men vi har de facto gett åtta personer jobb, vilket är en besparing på 9,5 miljoner på tio år, säger Susanne Larsson.

Att utvidga projeket tidsmässigt och till andra områden under vissa perioder nämns av verksamhetsutvecklare Karin Stigner.

– Det är viktigt att göra det flexibelt. Ha en tätare överlappning när nya grannskapsvärdar börjar och sätta delmål.

Tidaholm och Vara har hittills visat intresse för konceptet.

– Stjäl gärna hela eller delar av det, säger Susanne Larsson.

Liknande koncept som Connect finns bland annat i Göteborg och Husby.

  • Rikard Jansson