10 jun 2014 22:07

23 jan 2015 15:45

Invigning av godsterminal

FALKÖPING: Betydelsefull för regionen

På tisdag eftermiddag invigdes Skaraborg Logistic Center på Marjarps industriområde. Den nya kombiterminalen, i stånd att hantera stora volymer gods, är ett projekt som realiserats av kommunen samt flera företag och institutioner.

Solen sken över Marjarp då Skaraborg Logistic Center invidges och visades upp för besökare. Tomas Arvidsson från Trafikverket agerade moderator. Det hela började med att Falköpings trumkår uppträdde. Sedan höll kommustyrelsens ordförande Ulf Eriksson tal, där han motiverade byggandet av terminalen.

– Det är viktigt att se att vi kan vara med om att skapa förutsättningar så att företag också i vår region kan vara framgångsrika och konkurrenskraftiga på en global marknad, sa han.

Terminalen blev slutligen invigd när Joachim Frykberg, vd för Jula, och Christer Segerstéen, styrelseordförande för Södra skogsägarna, från en lyftkorg klippte av en kedja som hängde ovanför infarten.

Terminalens kapacitet är stor och i första handen tänkt att hantera Julas godstransporter. Utan Julas flöde hade det inte blivit av, menar företagets logistikchef Lennart Karlsson.

– När projektet startade skulle vi bära och göra detta själva, säger han. Sedan har fler tillkommit.

Han framhåller trafiksäkerheten och miljöaspekten. Med järnvägstransporter från Göteborgs hamn till Falköping samt längre lastbilar mellan Falköping och Julas centrallager i Skara ska trafiken på vägarna minskas.

Solen sken över Marjarp då Skaraborg Logistic Center invidges och visades upp för besökare. Tomas Arvidsson från Trafikverket agerade moderator. Det hela började med att Falköpings trumkår uppträdde. Sedan höll kommustyrelsens ordförande Ulf Eriksson tal, där han motiverade byggandet av terminalen.

– Det är viktigt att se att vi kan vara med om att skapa förutsättningar så att företag också i vår region kan vara framgångsrika och konkurrenskraftiga på en global marknad, sa han.

Terminalen blev slutligen invigd när Joachim Frykberg, vd för Jula, och Christer Segerstéen, styrelseordförande för Södra skogsägarna, från en lyftkorg klippte av en kedja som hängde ovanför infarten.

Terminalens kapacitet är stor och i första handen tänkt att hantera Julas godstransporter. Utan Julas flöde hade det inte blivit av, menar företagets logistikchef Lennart Karlsson.

– När projektet startade skulle vi bära och göra detta själva, säger han. Sedan har fler tillkommit.

Han framhåller trafiksäkerheten och miljöaspekten. Med järnvägstransporter från Göteborgs hamn till Falköping samt längre lastbilar mellan Falköping och Julas centrallager i Skara ska trafiken på vägarna minskas.

  • Jesper Sydhagen