11 jun 2014 22:00

07 jan 2015 10:14

Nya cykelvägar och cykelkarta

När Falköpings kommun lanserar en cykelstrategi satsas fyra miljoner kronor på tätorten.
– Vi gör detta för att skapa bra förutsättningar för Falköpingsborna att använda cykeln som transportmedel, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C).

Pengarna räcker till att anlägga en cykelväg mellan Plantis och Odenbadet samt en ny cykelväg mellan åttavåningshuset och Ranten. Detta motsvarar en sträcka på 1,5 kilometer, samtidigt som samma mängd befintlig cykelväg ska renoveras under året.

Renovering av gångbanor

Under året ska också 1,5 miljoner kronor läggas på renovering av gångbanor och trottoarer. Ett av prioriterade områden är området vid Mösseberg, främst ovanför Danska vägen. För närvarande sker renoveringsarbeten utmed Forsgatan och Rosenhillsgatan. Satsningen utgör, enligt kommunen själva, cirka 30 procent av det som läggs på asfaltering varje år.

Kommunen har också tagit fram en cykelkarta som skickas ut till hushållen i Falköping under juni månad. Det är Folkhälsorådet och Turismutveckling som samfinansierar totalutdelningen av cykelkartan till alla hushåll.

Pengarna räcker till att anlägga en cykelväg mellan Plantis och Odenbadet samt en ny cykelväg mellan åttavåningshuset och Ranten. Detta motsvarar en sträcka på 1,5 kilometer, samtidigt som samma mängd befintlig cykelväg ska renoveras under året.

Renovering av gångbanor

Under året ska också 1,5 miljoner kronor läggas på renovering av gångbanor och trottoarer. Ett av prioriterade områden är området vid Mösseberg, främst ovanför Danska vägen. För närvarande sker renoveringsarbeten utmed Forsgatan och Rosenhillsgatan. Satsningen utgör, enligt kommunen själva, cirka 30 procent av det som läggs på asfaltering varje år.

Kommunen har också tagit fram en cykelkarta som skickas ut till hushållen i Falköping under juni månad. Det är Folkhälsorådet och Turismutveckling som samfinansierar totalutdelningen av cykelkartan till alla hushåll.