17 jun 2014 20:00

07 jan 2015 10:15

Många ärenden för integrationsutskottet

:

I höst kommer ett 50-tal nya elever genom anhöriginvandring till förberedelseklassen Passagen i Stenstorp. De som gick ut i fredags kommer att få plats i ordinarie klasser runt om i kommunen.
– I höst kommer vi att vara bättre rustade, säger Ingvor Bergman (S), ordförande i integrationsutskottet.

Förberedelseklassen har den fördelen enligt politikerna att lärarna kan planera terminsvis i stället för att nya barn slussas in i klasserna efter hand. I övergången har eleverna stöd av modersmålslärare. De som börjar i höst är mellan 6-18 år och hittills har 23 fått svenska personnummer.

Fler familjelördagar?

Under integrationsutskottets senaste möte diskuterades också en fortsättning på vårens två familjelördagar som arrangerats i Medborgarhuset. Intresset hann öka från 400 till 625 deltagare vilket betraktas som stort.

– Nu vill vi få projektet till att bli ordinarie verksamhet, så man slipper strida om pengar vid varje tillfälle.

Att delta är gratis och projektet ses som viktigt ur integrationssynpunkt.

– Vi ser nu att det initiala arbetet börjar ge resultat, ge ringar på vattnet.

Kommunen kommer att delta under Almeveckan med en delegation. På agendan står bland annat ett större kommungemensamt ansvar i invandringsfrågan.

Söker fler flyktingguider

För närvarande har kommunen ett 40-tal flyktingguider. Nu söks nya medel av länsstyrelsen för resten av året och 2015. Målet är nu att det ska bli 100 stycken. Får kommunen medel beviljat så kommer det att ingå i den ordinarie verksamheten, enligt Ingvor Bergman.

Förberedelseklassen har den fördelen enligt politikerna att lärarna kan planera terminsvis i stället för att nya barn slussas in i klasserna efter hand. I övergången har eleverna stöd av modersmålslärare. De som börjar i höst är mellan 6-18 år och hittills har 23 fått svenska personnummer.

Fler familjelördagar?

Under integrationsutskottets senaste möte diskuterades också en fortsättning på vårens två familjelördagar som arrangerats i Medborgarhuset. Intresset hann öka från 400 till 625 deltagare vilket betraktas som stort.

– Nu vill vi få projektet till att bli ordinarie verksamhet, så man slipper strida om pengar vid varje tillfälle.

Att delta är gratis och projektet ses som viktigt ur integrationssynpunkt.

– Vi ser nu att det initiala arbetet börjar ge resultat, ge ringar på vattnet.

Kommunen kommer att delta under Almeveckan med en delegation. På agendan står bland annat ett större kommungemensamt ansvar i invandringsfrågan.

Söker fler flyktingguider

För närvarande har kommunen ett 40-tal flyktingguider. Nu söks nya medel av länsstyrelsen för resten av året och 2015. Målet är nu att det ska bli 100 stycken. Får kommunen medel beviljat så kommer det att ingå i den ordinarie verksamheten, enligt Ingvor Bergman.

  • Rikard Jansson