18 jun 2014 16:59

07 jan 2015 10:15

Gyllensvaans vill få möjlighet att bygga ut

Gyllensvaans i Kättilstorp kan få möjlighet att utöka sitt industriområde. Byggnadsnämnden har skickat ut ett förslag på detaljplan som nu ska ut på samråd.
– Det finns en del närboende så det kan nog komma en del synpunkter, säger Roger Lundberg (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det är tomt mellan järnvägen och fabriken som ska bli ny industrimark. Nu är fabriksytan på 66 000 kvadratmeter. I ett första skede väntas utbygganden bli 18 000 kvadratmeter, men eftersom det fortfarande finns mark tillgänglig så kan ytterligare 44 500 kvadratmeter att tas i anspråk.

I detaljplanen har det räknats på hur mycket den tunga trafiken kan komma att öka vid en expansion. I dag går i genomsnitt 15 lastbilar per dag till och från fabriken. Nämnden räknar med att en utbyggnad skulle öka lastbilstrafiken med 7-8 fordon per dygn. En detaljplan gäller för ”överskådlig tid”. Tiden för att uppföra en byggnad efter beviljat bygglov är tidsbegränsat.

Det är tomt mellan järnvägen och fabriken som ska bli ny industrimark. Nu är fabriksytan på 66 000 kvadratmeter. I ett första skede väntas utbygganden bli 18 000 kvadratmeter, men eftersom det fortfarande finns mark tillgänglig så kan ytterligare 44 500 kvadratmeter att tas i anspråk.

I detaljplanen har det räknats på hur mycket den tunga trafiken kan komma att öka vid en expansion. I dag går i genomsnitt 15 lastbilar per dag till och från fabriken. Nämnden räknar med att en utbyggnad skulle öka lastbilstrafiken med 7-8 fordon per dygn. En detaljplan gäller för ”överskådlig tid”. Tiden för att uppföra en byggnad efter beviljat bygglov är tidsbegränsat.

  • Rikard Jansson