19 jun 2014 17:00

07 jan 2015 10:15

"Fler parkeringsplatser genomförbart"

Det kan bli andra gången gillt för fler parkeringsplatser vid Broddetorps skola efter att tjänstemän ser möjligheter till ”smärre avvikelser” i plan.

– Fler parkeringar, 7-8 i det här fallet, skulle vara ett värdefullt tillskott. Vi tror att det här är fullt genomförbart, säger Roger Lundberg (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Karola Svensson (C) som står bakom den nygamla förslaget som redan var aktuellt för tre år sedan minns att pengar då hann avsättas innan förslaget fick avslag. Området är nämligen detaljplanerat som tomtmark.

Sedan dess har aktiviteterna vid skolan ökat och frustrationen tilltagit i takt med trafikökningen. Hämtande och lämnande föräldrar har ibland hindrat eller hindrats av busstrafik vid skolan och fått ställa sig utmed huvudvägen.

Ännu har inga nya bostäder byggts där.

I veckan var ärendet uppe igen i byggnadsnämnden som nu skickar sitt tjänsteutlåtande till tekniska nämnden. Eftersom parkeringsplatserna är bygglovspliktiga så är det byggnadsnämnden som får sista ordet.

Men finansieringen blir knäckfrågan.

– Det finns inga investeringsmedel till det just så tekniska får nog äska medel i budgetförhandlingen, säger Roger Lundberg.

– Fler parkeringar, 7-8 i det här fallet, skulle vara ett värdefullt tillskott. Vi tror att det här är fullt genomförbart, säger Roger Lundberg (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Karola Svensson (C) som står bakom den nygamla förslaget som redan var aktuellt för tre år sedan minns att pengar då hann avsättas innan förslaget fick avslag. Området är nämligen detaljplanerat som tomtmark.

Sedan dess har aktiviteterna vid skolan ökat och frustrationen tilltagit i takt med trafikökningen. Hämtande och lämnande föräldrar har ibland hindrat eller hindrats av busstrafik vid skolan och fått ställa sig utmed huvudvägen.

Ännu har inga nya bostäder byggts där.

I veckan var ärendet uppe igen i byggnadsnämnden som nu skickar sitt tjänsteutlåtande till tekniska nämnden. Eftersom parkeringsplatserna är bygglovspliktiga så är det byggnadsnämnden som får sista ordet.

Men finansieringen blir knäckfrågan.

– Det finns inga investeringsmedel till det just så tekniska får nog äska medel i budgetförhandlingen, säger Roger Lundberg.

  • Rikard Jansson