23 jun 2014 16:41

07 jan 2015 10:15

Får borra efter olja på Falbygden

Bergsstaten säger ja till ansökan

Big rock exploration har fått grönt ljus för att provborra efter olja och gas på Falbygden.

Big Rock exploration AB får provborra efter olja och gas i Falköpingsområdet. Bergsstaten, det beslutsorgan som ansvarar för frågor om mineralhantering i Sverige, säger ja till företagets ansökan om att undersöka ett nästan 18 000 hektar stort område runt omkring Falköpings tätort.

– Jag är bestört. Jag trodde aldrig att Bergsstaten skulle ge tillstånd för det här området, säger kommunalråd Ulf Eriksson (C).

Kommunen har vid två tillfällen yttrat sig i ärendet och har pekat ut vad man menar är brister i ansökan. Ulf Eriksson säger att företaget inte kunnat visa på att de har en tillräckligt stark ekonomi för att klara av uppdraget, och han har också synpunkter på områdesindelningen.

– Det är som att de tittat på en karta och ritat in området med linjal. Det täcker i stort sett allt utom Falköpings tätort och innehåller både odlingslandskap och byar. Enligt det här beslutet får de prospektera var som helst, säger Ulf Eriksson.

Även Tidaholms kommun har pekat på brister i bolagets ansökan. Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande att markområdet är olämpligt för provborrningar på grund av höga natur- och kulturvärden och komplexa grundvattenförhållanden.

– Som kommun har vi inte vetorätt när det gäller den här typen av borrning, som vi har när det handlar om uran, säger Ulf Eriksson och tillägger att kommunen måste överlägga med sin jurist innan den kan gå vidare i ärendet.

Berörda markägare kan överklaga beslutet fram till och med den 17 juli.

Big Rock exploration AB får provborra efter olja och gas i Falköpingsområdet. Bergsstaten, det beslutsorgan som ansvarar för frågor om mineralhantering i Sverige, säger ja till företagets ansökan om att undersöka ett nästan 18 000 hektar stort område runt omkring Falköpings tätort.

– Jag är bestört. Jag trodde aldrig att Bergsstaten skulle ge tillstånd för det här området, säger kommunalråd Ulf Eriksson (C).

Kommunen har vid två tillfällen yttrat sig i ärendet och har pekat ut vad man menar är brister i ansökan. Ulf Eriksson säger att företaget inte kunnat visa på att de har en tillräckligt stark ekonomi för att klara av uppdraget, och han har också synpunkter på områdesindelningen.

– Det är som att de tittat på en karta och ritat in området med linjal. Det täcker i stort sett allt utom Falköpings tätort och innehåller både odlingslandskap och byar. Enligt det här beslutet får de prospektera var som helst, säger Ulf Eriksson.

Även Tidaholms kommun har pekat på brister i bolagets ansökan. Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande att markområdet är olämpligt för provborrningar på grund av höga natur- och kulturvärden och komplexa grundvattenförhållanden.

– Som kommun har vi inte vetorätt när det gäller den här typen av borrning, som vi har när det handlar om uran, säger Ulf Eriksson och tillägger att kommunen måste överlägga med sin jurist innan den kan gå vidare i ärendet.

Berörda markägare kan överklaga beslutet fram till och med den 17 juli.

  • Axel Norén