24 jun 2014 19:00

23 jan 2015 15:46

Nej till subventioner för passivhus

Att subventionera byggandet av passivhus kan vara både olagligt och orättvist. Det konstaterar kommunstyrelsen i Falköping och avslår därmed en motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp.

I motionen vill gruppen gynna de som väljer att bygga passivhus, och föreslår tre åtgärder för att gynna byggandet av passivhusen. Det första, att helt eller delvis slopa bygglovstaxan, skulle fungera i enlighet med lagen. Ändå väljer kommunstyrelsen att avslå motionen.

– Vi är oroliga för att det ska bli en gränsdragningsproblematik. I dag byggs det allt mer energieffektiva hus, men som inte räknas som passivhus och där vill vi inte göra någon skillnad, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C).

Inget prejudikat

En liknande frågeställning var uppe i Jämtlands tingsrätt 2009. Där beslutades det att slopandet av bygglovstaxan inte bryter mot kommunallagens paragrafer om att alla medborgare ska behandlas lika.

– Det är en tingsrättsdom och vi ser den inte som ett prejudikat. För att vi ska göra det ser vi hellre att det prövas i en högre instans, säger Ulf Eriksson.

Det finns också andra kommuner som infört olika typer av subventioner för passivhusbyggen.

De två andra förslagen går ut på att kommunen undersöker möjligheten att betala tillbaka hela eller delar av avgiften för anslutning till vatten och avlopp, eller reducerar tomtpriset för passivhusbyggnation. Dessa förslag är däremot inte lagliga enligt kommunallagen, påpekar byggnadsnämnden och kommunjuristen Sara Cronholm i sina yttranden. Byggnadsnämnden säger också att den uppföljande kontrollen av att passivhuset klarar målen är svår att genomföra.

I motionen vill gruppen gynna de som väljer att bygga passivhus, och föreslår tre åtgärder för att gynna byggandet av passivhusen. Det första, att helt eller delvis slopa bygglovstaxan, skulle fungera i enlighet med lagen. Ändå väljer kommunstyrelsen att avslå motionen.

– Vi är oroliga för att det ska bli en gränsdragningsproblematik. I dag byggs det allt mer energieffektiva hus, men som inte räknas som passivhus och där vill vi inte göra någon skillnad, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C).

Inget prejudikat

En liknande frågeställning var uppe i Jämtlands tingsrätt 2009. Där beslutades det att slopandet av bygglovstaxan inte bryter mot kommunallagens paragrafer om att alla medborgare ska behandlas lika.

– Det är en tingsrättsdom och vi ser den inte som ett prejudikat. För att vi ska göra det ser vi hellre att det prövas i en högre instans, säger Ulf Eriksson.

Det finns också andra kommuner som infört olika typer av subventioner för passivhusbyggen.

De två andra förslagen går ut på att kommunen undersöker möjligheten att betala tillbaka hela eller delar av avgiften för anslutning till vatten och avlopp, eller reducerar tomtpriset för passivhusbyggnation. Dessa förslag är däremot inte lagliga enligt kommunallagen, påpekar byggnadsnämnden och kommunjuristen Sara Cronholm i sina yttranden. Byggnadsnämnden säger också att den uppföljande kontrollen av att passivhuset klarar målen är svår att genomföra.

  • Axel Norén