25 jun 2014 17:46

07 jan 2015 09:57

Bergsstatens beslut överklagas

Falköpings kommun överklagar Bergsstatens beslut att ge Big Rock Exploration AB undersökningstillstånd för att leta efter gas och olja. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och det togs i politisk enighet.

– Eftersom bolaget avser att undersöka framtida exploatering på mark som vi som kommun är ägare till lämnar vi en överklagan som sakägare. Vi ser stora risker för att livsmiljön försämras och de goda förutsättningarna för jordbrukarna på Falbygden hotas också, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C) i en kommentar på Falköpings kommuns hemsida.

-

Falköpings kommun överklagar Bergsstatens beslut att ge Big Rock Exploration AB undersökningstillstånd för att leta efter gas och olja. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och det togs i politisk enighet.

– Eftersom bolaget avser att undersöka framtida exploatering på mark som vi som kommun är ägare till lämnar vi en överklagan som sakägare. Vi ser stora risker för att livsmiljön försämras och de goda förutsättningarna för jordbrukarna på Falbygden hotas också, säger kommunalrådet Ulf Eriksson (C) i en kommentar på Falköpings kommuns hemsida.

-